Termeni și condiții
Politica de confidentialitate
Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE (GTC)

https://www.fansbrands.ro/ - în vigoare de la următoarea dată: 2023-10-25

 

 

Preambul

Bine ați venit pe site-ul nostru. Vă mulțumim că ne-ați ales pentru achiziția dumneavoastră. Încrederea dumneavoastră în noi este foarte apreciată. Acest Webshop GTC a fost pregătit cu generatorul de Fogyasztó Barát ÁSZF.

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și condiții generale, la utilizarea site-ului web, la anumite produse, la procesul de achiziție sau dacă doriți să discutați cu noi despre nevoile dvs. individuale, vă rugăm să contactați personalul nostru la datele de contact furnizate mai jos!

Amprenta: Date ale furnizorului de servicii (vânzător, întreprindere)

Numele: Pit Box Kft.

Sediul social: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Adresa poștală: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Autoritatea de înregistrare: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.

Numărul de înregistrare al societății: 13-09-144768

Număr de identificare fiscală: 23163885-2-13 Reprezentat de: Chertes Levente Csaba Număr de telefon: +36 27 300 600

E-mail: sales@fansbrands.com

Site web: https://www.fansbrands.com/

Număr de cont bancar: 10700323-68451437-51200002 Număr IBAN: HU70107003236845143751200002 Cod SWIFT: CIBHHUHB

Numărul de înregistrare pentru protecția datelor: NAIH-103878/2016

Date ale furnizorului de servicii de găzduire

Numele: UNAS Online Kft.

Sediul înregistrat: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Detalii de contact: , unas@unas.hu

Website: unas.hu

Definiții

Produs: orice

 

lucruri mobile, inclusiv apa, gazul și electricitatea, prezentate în containere, sticle sau în alt mod, în cantități limitate sau cu un anumit volum, și

lucruri mobile care includ sau sunt legate de conținut digital sau de servicii digitale în așa fel încât produsul nu ar putea fi utilizat în scopurile sale prevăzute fără conținutul digital sau serviciile digitale în cauză (denumit în continuare: produs care conține elemente digitale)

 

oferite spre vânzare pe site.

Produs care conține elemente digitale: lucruri mobile care includ sau sunt legate de conținut digital sau de servicii digitale în așa fel încât produsul nu ar fi adecvat pentru scopurile sale prevăzute fără conținutul digital sau serviciile digitale în cauză.

Părți: Vânzătorul și Cumpărătorul împreună

Consumator: o persoană fizică care acționează în afara domeniului de activitate al profesiei, ocupației sau activității sale comerciale.

Contract de consum: un contract în care una dintre părți se califică drept consumator.

Funcționalitate: capacitatea Produsului care conține elemente digitale, conținut digital sau un serviciu digital de a îndeplini scopurile pentru care a fost conceput.

Producător: producătorul produsului sau, în cazul produselor importate, importatorul care introduce produsul pe teritoriul Uniunii Europene, sau orice altă persoană care se prezintă ca producător prin indicarea numelui, a mărcii comerciale sau a altor semne distinctive pe produs.

Interoperabilitate: capacitatea produsului care conține elemente digitale, conținut digital sau un serviciu digital de a coopera cu hardware și software diferite de cele care sunt utilizate în mod normal cu același tip de produs, conținut digital sau servicii digitale.

Compatibilitate: capacitatea Produsului care conține elemente digitale, conținut digital sau un serviciu digital de a coopera, fără a fi nevoie de conversie, cu hardware și software diferite de cele care sunt utilizate în mod normal cu același tip de Produs, conținut digital sau servicii digitale.

Site web: acest site web care servește la încheierea contractului

Contract: un contract de vânzare încheiat între Vânzător și Cumpărător prin utilizarea Site-ului și a poștei electronice.

Suport durabil: orice dispozitiv care permite consumatorului sau întreprinderii să stocheze datele care le sunt adresate personal, într-un mod care să le facă accesibile în viitor, pentru o perioadă adecvată în raport cu scopul datelor, și să afișeze datele stocate într-o formă neschimbată.

Dispozitiv care permite comunicarea la distanță: un dispozitiv care este adecvat pentru a face o declarație contractuală, în scopul încheierii unui contract, fără prezența fizică a părților. În special, un astfel de dispozitiv este un formular cu sau fără adresă, o scrisoare standard, un anunț publicat într-un produs de presă cu un formular de comandă, un catalog, un telefon, un fax sau un dispozitiv care oferă acces la internet.

Contract la distanță: un contract de consum care este încheiat în cadrul unui sistem de vânzare la distanță organizat pentru furnizarea de produse și servicii în cadrul contractului, fără prezența fizică simultană a părților, în condițiile în care părțile contractante utilizează doar un dispozitiv care permite comunicarea la distanță în scopul încheierii contractului.

Întreprindere: o persoană care acționează în cadrul profesiei, ocupației sau activității sale comerciale

Cumpărător/voastră: o persoană care face o ofertă de cumpărare și încheie un contract prin intermediul site-ului web.

 

Garanție: în cazul contractelor încheiate între consumator și întreprindere (denumit în continuare: contract de consum),

 

 1. garanția comercială pentru executarea contractului, asumată în mod voluntar de către Întreprindere pentru buna executare a contractului, dincolo sau în absența oricărei obligații prevăzute de lege, și
 2. garanție juridică obligatorie,

 

în conformitate cu Codul civil al Ungariei

Preț de achiziție: contravaloarea care trebuie plătită pentru Produs și pentru furnizarea de conținut digital.

Legi relevante

În ceea ce privește Contractul, sunt aplicabile prevederile legilor și reglementărilor maghiare, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

 Legea CLV 1997 privind protecția consumatorilor

 Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale Legea V din 2013 privind Codul civil al Ungariei

 Decretul guvernamental 151/2003 (IX.22.) privind garanția obligatorie pentru bunuri de folosință îndelungată

 Hotărârea de Guvern 45/2014 (II.26.) privind normele detaliate ale contractelor dintre consumatori și întreprinderi Hotărârea 19/2014. (IV.29.) al Ministrului Economiei Naționale privind normele procedurale pentru administrarea

cererile de garanție și de garanție privind bunurile de folosință îndelungată vândute în cadrul contractelor încheiate între consumatori și întreprinderi

 Legea LXXVI din 1999 privind drepturile de autor

 Legea CXII din 2011 privind autodeterminarea informațională și libertatea de informare

 REGULAMENTUL (UE) 2018/302 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 februarie 2018

privind abordarea problemei geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe naționalitatea, locul de reședință sau locul de stabilire a clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor 2006/2004/CE și (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE

 REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția

a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și privind abrogarea Regulamentului 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 Hotărârea de Guvern 373/2021 (VI. 30.) privind normele detaliate ale contractelor de achiziție de bunuri, de furnizare de conținuturi digitale și de servicii digitale între consumatori și o întreprindere

 

Domeniul de aplicare și acceptarea CGV

Conținutul contractului încheiat între noi este determinat, pe lângă prevederile legilor obligatorii relevante, de acești Termeni și condiții generale (în continuare: TCG). În consecință, prezentele CGC stabilesc drepturile și obligațiile dumneavoastră și ale noastre, condițiile de încheiere a contractului, termenele de executare, condițiile de livrare și de plată, regulile de răspundere și condițiile de exercitare a drepturilor de reziliere.

Informațiile tehnice necesare pentru utilizarea site-ului web care nu sunt incluse în prezentele CCG vor fi furnizate prin informațiile suplimentare disponibile pe site-ul web.

Înainte de a vă plasa comanda, trebuie să vă familiarizați cu prevederile prezentelor CGV.

Limba și forma contractului

Limba contractelor încheiate în temeiul prezentelor CCG este engleza.

Contractele încheiate în temeiul prezentelor CCG nu sunt considerate contracte scrise, iar astfel de contracte nu vor fi arhivate de către vânzător.

Prețuri

Prețurile sunt exprimate în , inclusiv TVA de 27%. Vânzătorul poate modifica prețurile din când în când din motive de politică comercială. O astfel de modificare a prețurilor nu se referă la contractele deja încheiate. În cazul în care Vânzătorul a indicat prețul în mod incorect, iar o comandă a fost primită pentru produsul în cauză, dar părțile nu au încheiat încă un contract, Vânzătorul va acționa în conformitate cu secțiunea de la titlul "Procedura în cazul unui preț incorect" din prezentul document.

Procedura în cazul unui preț incorect

Se consideră preț vădit incorect următorul preț:

 

Un preț de 0,

un preț redus cu o reducere, în cazul în care reducerea este indicată în mod eronat (de exemplu, în cazul produselor al căror preț este de 1 000 cu o reducere de 20 %, este indicat un preț de 500).

 

În cazul în care prețul este indicat incorect, vânzătorul oferă posibilitatea de a cumpăra produsul în cauză la prețul real, iar cumpărătorul, având în vedere această informație, poate decide dacă să comande produsul în cauză la prețul real sau să anuleze comanda fără consecințe juridice negative.

Gestionarea plângerilor și căile de atac

Consumatorul poate trimite obiecții legate de orice produs sau de activitatea vânzătorului la datele de contact de mai jos:

 

 Telefon: +36 27 300 600

 Adresa web: https://www.fansbrands.com/ E-mail: sales@fansbrands.com

 

Consumatorul poate depune o reclamație verbală sau scrisă la întreprindere cu privire la comportamentul, activitățile sau omisiunile întreprinderii sau ale unei persoane care acționează în numele sau în beneficiul întreprinderii, care este direct legată de distribuția sau vânzarea de produse către consumatori.

Întreprinderea este obligată să investigheze fără întârziere o reclamație transmisă verbal și să ofere o soluție, dacă este necesar. În cazul în care consumatorul nu este mulțumit de modul în care a fost soluționată reclamația sau în cazul în care reclamația nu poate fi investigată imediat, întreprinderea este obligată să înregistreze fără întârziere reclamația și poziția sa în legătură cu aceasta și, în cazul unei reclamații depuse personal, să înmâneze o copie consumatorului la fața locului. În cazul în care reclamația verbală a fost transmisă prin telefon sau prin intermediul oricărui alt serviciu de comunicare electronică, înregistrarea, împreună cu un răspuns pe fond, trebuie să fie trimisă consumatorului în termen de cel mult 30 de zile, în conformitate cu dispozițiile stabilite pentru obligația de a răspunde la reclamațiile scrise. În caz contrar, vânzătorul acționează în legătură cu reclamațiile scrise după cum urmează. Cu excepția cazului în care un act juridic direct aplicabil al Uniunii Europene prevede altfel, Întreprinderea trimite un răspuns de fond la reclamațiile scrise în termen de treizeci de zile de la primirea acestora și ia măsuri pentru comunicarea acestuia. Un termen mai scurt poate fi stabilit prin orice lege sau regulament, un termen mai lung poate fi stabilit numai printr-un act normativ. În cazul în care o reclamație este respinsă, întreprinderea trebuie să precizeze motivele care stau la baza respingerii. Întreprinderea trebuie să atribuie un număr unic de identificare pentru fiecare reclamație verbală comunicată prin telefon sau prin intermediul unui serviciu de comunicare electronică.

Înregistrarea plângerii trebuie să includă următoarele:

 

 1. numele și adresa consumatorului,
 2. locul, ora și modalitatea de depunere a plângerii,
 3. o descriere detaliată a plângerii consumatorului și o listă de dosare, documente și alte dovezi furnizate de consumator,
 4. declarația întreprinderii cu privire la poziția sa referitoare la reclamația consumatorului, cu condiția ca reclamația să nu poată fi investigată imediat,
 5. semnătura persoanei care întocmește procesul-verbal și, cu excepția cazului în care reclamația a fost transmisă prin telefon sau prin orice alt serviciu de comunicare electronică, semnătura consumatorului,
 6. momentul și locul de ridicare a înregistrării,
 7. în cazul unei plângeri depuse prin telefon sau prin intermediul oricărui alt serviciu de comunicare electronică, numărul unic de identificare a plângerii.

 

Întreprinderea păstrează timp de trei ani înregistrarea unei plângeri și a răspunsului dat la aceasta și le prezintă autorităților de control la cerere.

În cazul în care o reclamație este respinsă, întreprinderea este obligată să informeze în scris consumatorul cu privire la autoritatea sau organismul de conciliere la care consumatorul poate iniția o procedură în legătură cu reclamația sa, în funcție de natura acesteia. Aceste informații trebuie să includă, de asemenea, sediul social, numărul de telefon, datele de contact pe internet și adresa poștală a organismului de conciliere cu competență în funcție de locul de reședință sau de ședere al consumatorului. Informațiile trebuie să cuprindă, de asemenea, dacă întreprinderea intenționează să recurgă la un organism de conciliere pentru a soluționa litigiul de consum. În cazul în care litigiul de consum dintre vânzător și consumator nu devine

 

soluționate în cursul negocierilor, consumatorul are la dispoziție următoarele căi de atac:

Procedura de protecție a consumatorilor

O plângere poate fi depusă la autoritățile de protecție a consumatorilor. În cazul în care consumatorul constată o încălcare a drepturilor sale de consumator, acesta are dreptul să depună o plângere la autoritatea competentă în funcție de locul de reședință sau de ședere. După evaluarea plângerii, autoritatea decide dacă va desfășura o procedură de protecție a consumatorilor. Sarcinile autorităților administrative în primă instanță sunt îndeplinite de către birourile guvernamentale din capitală și din județ cu competență în funcție de locul de reședință sau de ședere al consumatorului, a căror listă este disponibilă aici: http://www.kormanyhivatal.hu/.

Proceduri judiciare

Clientul are dreptul de a iniția o procedură judiciară pentru a-și face valabilă creanța rezultată dintr-un litigiu de consum în cadrul unei proceduri civile, în conformitate cu Legea V din 2013 privind Codul civil al Ungariei și cu dispozițiile Legii CXXX din 2016 privind Codul de procedură civilă.

Proceduri ale organismului de conciliere

Prin prezenta vă informăm că puteți depune o plângere de consum împotriva noastră. În cazul în care vă respingem reclamația, aveți dreptul de a recurge la organismul de conciliere cu competență în funcție de locul de reședință sau de ședere: condiția pentru inițierea procedurii organismului de conciliere este ca consumatorul să încerce în mod direct să soluționeze litigiul cu întreprinderea în cauză. Pe baza cererii consumatorului, organismul de conciliere desemnat în această cerere poate avea competență în locul organismului competent menționat anterior.

Întreprinderea este obligată să coopereze în cadrul procedurilor organismului de conciliere.

În acest context, întreprinderile sunt obligate să trimită un răspuns la cererea organismului de conciliere și obligația de a se prezenta în fața organismului de conciliere ("asigurarea participării la audiere a unei persoane autorizate să stabilească o înțelegere").

În cazul în care sediul social al întreprinderii sau locul de desfășurare a activității nu este înregistrat în județul în care se află camera care administrează organismul de conciliere, obligația de cooperare a întreprinderii se extinde la oferirea posibilității de a încheia o tranzacție scrisă care să satisfacă nevoile consumatorului.

În cazul în care obligația de cooperare menționată mai sus este încălcată, autoritatea pentru protecția consumatorilor are competența de a impune o amendă care, în conformitate cu modificarea legii relevante, este o amendă obligatorie, iar autoritatea nu are nicio marjă de apreciere în ceea ce privește impunerea unei astfel de amenzi în cazul comportamentului ilegal al întreprinderii. În plus față de legea privind protecția consumatorilor, dispoziția relevantă din legea privind întreprinderile mici și mijlocii a fost, de asemenea, modificată, astfel încât impunerea amenzii nu poate fi omisă nici în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

În cazul întreprinderilor mici și mijlocii, amenda poate fi cuprinsă între 15 000 și 500 000 HUF, în timp ce în cazul întreprinderilor care nu sunt întreprinderi mici și mijlocii care fac obiectul legii contabilității, cu o cifră de afaceri anuală netă de peste 100 de milioane HUF, amenda poate fi cuprinsă între 15 000 HUF și 5% din cifra de afaceri anuală netă a întreprinderii, dar până la un maxim de 500 de milioane HUF. Prin introducerea unei amenzi obligatorii, legiuitorul urmărește să sublinieze obligația de a coopera cu organismele de conciliere și să asigure participarea activă a întreprinderilor la procedurile organismelor de conciliere.

Organismul de conciliere este responsabil pentru soluționarea extrajudiciară a litigiului de consum. Sarcina organismului de conciliere este de a încerca să ajungă la o înțelegere între părți în scopul soluționării litigiului de consum și, în cazul în care acest lucru nu reușește, de a lua o decizie în acest caz, pentru a asigura aplicarea simplă, rapidă, eficientă și cu costuri reduse a drepturilor consumatorilor. La cererea consumatorului sau a întreprinderii, organismul de conciliere oferă consultanță cu privire la drepturile și obligațiile consumatorului.

Procedura organismului de conciliere începe la cererea consumatorului. Cererea trebuie să fie prezentată în scris președintelui organismului de conciliere, în cazul în care cerința unei cereri scrise poate fi îndeplinită, de asemenea, prin trimiterea unei scrisori sau a unei telegrame, prin utilizarea unei teleimprimante sau a unui fax sau a oricărui alt dispozitiv care permite destinatarului să stocheze datele care îi sunt adresate în mod permanent, pentru o perioadă adecvată în raport cu scopul datelor, și să afișeze datele stocate într-o formă neschimbată. Cererea trebuie să includă următoarele:

 

 1. numele și locul de reședință sau de ședere al consumatorului,

 

 1. denumirea, sediul social sau sediul comercial al întreprinderii vizate de litigiul de consum,
 2. organismul de conciliere desemnat, în cazul în care consumatorul a solicitat competența unui alt organism de conciliere decât cel cu competență teritorială,
 3. o scurtă descriere a poziției consumatorului, a faptelor care o susțin și a probelor aferente,
 4. declarația consumatorului că intenționează să soluționeze litigiul direct cu întreprinderea în cauză,
 5. declarația consumatorului că nu a inițiat nicio procedură în fața unui alt organism de conciliere în cazul în cauză, nu a fost inițiată nicio procedură de mediere, nu a fost depusă nicio declarație de creanță și nu a fost depusă nicio cerere de emitere a unei ordonanțe de plată,
 6. propunere de decizie a organismului,
 7. semnătura

 

Documentul sau copia (extrasul) al cărui conținut este invocat de consumator ca dovadă trebuie să fie anexat la cerere, în special respingerea în scris a reclamației de către întreprindere sau, în absența acesteia, alte dovezi scrise de care dispune consumatorul în ceea ce privește încercarea de a iniția negocierile solicitate.

În cazul în care consumatorul acționează prin intermediul unui împuternicit, la cerere trebuie anexată o împuternicire.

Mai multe informații despre organismele de conciliere sunt disponibile aici: http://www.bekeltetes.hu Mai multe informații despre organismele de conciliere cu competență teritorială sunt disponibile aici: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Datele de contact ale anumitor organisme de conciliere competente din punct de vedere teritorial:

 

 

Organismul de conciliere din Baranya County Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Adresă poștală: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36 Număr de telefon: 06-72-507-154

Mobil: +36 20 283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu Website: www.baranyabekeltetes.hu

 

Organismul de conciliere din județul Békés

Adresă: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Număr de telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu Website: www.bmkik.hu

Organismul de conciliere de la Budapesta

Adresă: 1016 Budapesta, Krisztina krt. 99. I. em. 111. Adresă poștală: 1253 Budapesta, Pf.:10.

Număr de telefon: +36-1-488-21-31 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Website: bekeltet.bkik.hu

Organismul de conciliere din județul Fejér

Adresă: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Număr de telefon: 06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu Website: www.bekeltetesfejer.hu

Organismul de conciliere din județul Hajdú-Bihar

Adresă: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Număr de telefon: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu Website: www.hbmbekeltetes.hu

Organismul de conciliere din județul Jász-Nagykun-Szolnok

Adresă: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.

Mobil: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu Website: www.jaszbekeltetes.hu

Organismul de conciliere din județul Nógrád

Adresă: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Număr de telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu Website: www.nkik.hu

Organismul de conciliere din județul Somogy Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Număr de telefon: 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

 

 

Organismul de conciliere din județul Tolna

Adresă: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Număr de telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

 

Organismul de conciliere din județul Bács-Kiskun Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Adresa poștală: 6001 Kecskemét, Pf.228.

Număr de telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765,

06-70-938-4764

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Website: www.bacsbekeltetes.hu

Organismul de conciliere din județul Borsod-Abaúj-Zemplén

Adresă: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Număr de telefon:06-46-501-091;06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Site web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Organismul de conciliere din județul Csongrád-Csanád

Adresă: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Număr de telefon: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu Website: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Organismul de conciliere din județul Győr-Moson-Sopron

Adresă: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Număr de telefon: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu Website: www.bekeltetesgyor.hu

Organismul de conciliere din județul Heves Adresa: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1. Adresă poștală: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Număr de telefon: 06-36-416-660/105-ös mellék Mobil: 06-30-967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Organismul de conciliere din județul Komárom-Esztergom

Adresă: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Număr de telefon: 06-34-513-010; 06-34-513-012

Telefon mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Organismul de conciliere din județul Pesta

Adresă: 1055 Budapesta, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Număr de telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Website: http://panaszrendezes.hu/

Organismul de conciliere din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg

Adresă: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Număr de telefon: +36-42-420-280

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu Website: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Organismul de conciliere din județul Vas

Adresă: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Număr de telefon: 06-94-506-645

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu Website: www.vasibekelteto.hu

 

Organismul de conciliere din județul Veszprém

Adresă: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.

Număr de telefon: 06-88-814-121; 06-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu Website: www.bekeltetesveszprem.hu

 

 

Platforma online de soluționare a litigiilor

 

Organismul de conciliere din județul Zala

Adresă: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Număr de telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu Website: www.bekelteteszala.hu

 

 

Comisia Europeană a creat un site web unde consumatorii se pot înregistra pentru a avea posibilitatea de a-și soluționa litigiile legate de achizițiile online prin depunerea unei cereri, evitând astfel procedurile judiciare. În acest fel, consumatorii își pot afirma drepturile fără ca, de exemplu, distanța să îi împiedice să facă acest lucru.

Dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la un produs sau un serviciu cumpărat online și nu doriți neapărat să mergeți în instanță, puteți utiliza mijloacele de soluționare online a litigiilor.

Pe portal, dvs. și comerciantul împotriva căruia ați depus o plângere puteți alege împreună organismul de soluționare a litigiilor la care intenționați să apelați în ceea ce privește gestionarea plângerii.

Platforma online de soluționare a litigiilor este disponibilă aici: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Drepturi de autor

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

În conformitate cu alineatul (1) din secțiunea 1 a Legii LXXVI din 1999 privind drepturile de autor (denumită în continuare: Legea privind drepturile de autor), site-ul web se califică drept material protejat prin drepturi de autor, prin urmare, toate și toate părțile sunt protejate prin drepturi de autor. În conformitate cu paragraful (1) al secțiunii 16 din Legea privind drepturile de autor, este interzisă utilizarea neautorizată a soluțiilor grafice și software, a programelor de calculator ale site-ului web sau utilizarea oricărei aplicații care poate fi utilizată pentru a modifica site-ul web sau orice parte a acestuia. Orice material de pe site-ul web și din baza de date a acestuia poate fi utilizat, chiar și cu acordul scris al titularului de drepturi, numai cu trimitere la site-ul web și cu indicarea sursei. Titularul drepturilor este: Pit Box Kft.

onlinePénztárca (onlineWallet)

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Cupoanele creditate în portofelul onlinePénztárca (onlineWallet) pot fi utilizate de către cumpărător numai la cumpărături care au loc după finalizarea comenzii respective, ca o reducere ulterioară. La următoarea achiziție, Cumpărătorul poate utiliza doar un cupon în valoare de 500 HUF pentru o valoare de achiziție de 10.000 HUF, cu condiția ca acesta să se conecteze la site-ul web cu datele de cont utilizate anterior (adresa de e-mail, codul secret).

Cupoanele nu expiră și nu-și pierd valoarea, ele pot fi folosite pe o perioadă nelimitată la partenerii noștri. Datele de contact actuale ale partenerilor noștri sunt disponibile pe site-ul https://www.onlinepenztarca.hu.

Condiții de utilizare a cupoanelor: Cupoanele pot fi utilizate indiferent de orice limită de valoare (pentru comenzi care depășesc un preț total de 10 000 HUF). Cuponul nu poate fi schimbat în numerar. Trebuie să vă indicați intenția de a utiliza un cupon în momentul plasării comenzii, în caz contrar regretăm să vă informăm că cuponul dvs. nu poate fi acceptat. (Dacă plasați comanda online, sistemul vă va oferi automat această opțiune). În cazul înlocuirii unui aparat, doar diferența de preț poate fi achitată prin utilizarea onlinePénztárca (onlineWallet). Plata prin intermediul onlinePénztárca (onlineWallet) este posibilă numai pentru utilizatorii care au un cont activ onlinePénztárca (onlineWallet).

Ratinguri Fogyasztó Barát

Prin prezenta informăm Cumpărătorii că Vânzătorul folosește sistemul de rating Fogyasztó Barát pe site-ul său. Sistemul de rating

 

nu permite evaluarea produselor individuale, ci doar a vânzătorului (magazinul online). Următoarele măsuri tehnice din sistemul de rating asigură faptul că numai clienții reali pot trimite evaluări:

 

 1. sistemul funcționează independent de magazinul online care îl utilizează, astfel încât WIDGET pentru evaluare se deschide după cumpărare, iar evaluările sunt stocate de Fogyasztó Barát (JUTASA Kft.) în propriul sistem.
 2. de asemenea, recenziile pot fi trimise doar de către clienții reali, prin trimiterea unui e-mail după cumpărare la adresa de e-mail furnizată către Fogyasztó Barát.

 

Magazinul online care utilizează sistemul de rating nu are posibilitatea tehnică de a șterge nici ratingurile, nici recenziile.

Ca urmare a celor de mai sus, sistemul conține doar evaluări și recenzii ale clienților reali și afișează atât recenzii pozitive, cât și negative, fără nicio distincție.

Divizibilitate, cod de conduită

În cazul în care o secțiune din CGC este incompletă sau ineficientă din punct de vedere juridic, celelalte secțiuni ale contractului vor rămâne totuși valabile, iar legile relevante se vor aplica în locul părții ineficiente sau incorecte.

Vânzătorul nu are un cod de conduită în conformitate cu legea privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva clienților.

Informații despre funcționarea produsului care conține elemente digitale și despre măsurile tehnice de protecție aplicabile

Accesibilitatea serverelor care furnizează date pe site este de peste 99,9% pe an. Întregul conținut de date este salvat în mod regulat, astfel încât, în cazul unei probleme, conținutul original al datelor poate fi restaurat. Datele afișate pe site-ul web sunt stocate în baze de date MSSQL și MySQL. Datele sensibile sunt stocate cu un nivel adecvat de criptare, iar pentru codificarea acestora se utilizează suportul hardware integrat în procesor.

Informații privind proprietățile esențiale ale produselor

Informațiile privind proprietățile esențiale ale Produselor disponibile pentru cumpărare pe Site sunt furnizate în descrierea fiecărui Produs.

Corectarea erorilor de introducere a datelor - Responsabilitatea pentru acuratețea datelor furnizate

În timpul procesului de comandă, înainte de finalizarea comenzii, puteți modifica în orice moment datele introduse (dacă faceți clic pe butonul "înapoi" din browser, se va deschide pagina anterioară, astfel încât datele introduse pot fi corectate chiar dacă ați trecut deja la pagina următoare). Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea dvs. să vă asigurați de acuratețea datelor introduse, deoarece Produsele vor fi facturate și livrate pe baza datelor furnizate de dvs. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că o adresă de e-mail introdusă incorect sau întreaga capacitate a spațiului de stocare conectat la căsuța poștală poate duce la eșecul livrării confirmării și poate împiedica încheierea contractului. În cazul în care Cumpărătorul a finalizat comanda și descoperă o eroare în datele furnizate, acesta trebuie să inițieze modificarea comenzii în cauză cât mai curând posibil. Cumpărătorul își poate indica intenția de a modifica comanda incorectă prin e-mail trimis de la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător la plasarea comenzii sau prin telefon.

Utilizarea site-ului web

Achiziția nu este supusă înregistrării.

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Selectarea produselor

Făcând clic pe categoriile de produse de pe site, puteți selecta familia de produse dorită și produsul individual din cadrul acesteia. Făcând clic pe fiecare produs, veți găsi fotografia, numărul articolului, descrierea și prețul produsului. La cumpărare, trebuie să plătiți prețul indicat pe site-ul web.

Adăugarea produselor în coș

După selectarea Produsului, puteți plasa articolele, în cantitatea dorită, în coșul dvs. de cumpărături făcând clic pe butonul "Adaugă în coș", fără obligația de a cumpăra sau de a plăti, deoarece adăugarea Produselor în coș nu se califică drept ofertă.

Vă recomandăm să plasați produsele în coș chiar dacă nu sunteți sigur dacă doriți să cumpărați sau nu anumite produse, deoarece acest lucru vă va oferi o imagine de ansamblu a articolelor selectate la un moment dat și le puteți afișa și compara pe ecran cu un singur clic. Conținutul coșului poate fi modificat în mod liber până la finalizarea comenzii - până la apăsarea butonului "Trimite comanda" -, adică puteți elimina articole din coș sau introduce articole suplimentare în coș în orice moment, sau puteți modifica cantitatea articolelor.

Dacă adăugați produsul selectat în coș, va apărea o fereastră separată cu mențiunea "Produsul a fost adăugat în coș". Dacă nu doriți să mai selectați alte articole, vă rugăm să faceți clic pe butonul "Mergeți la coș". Dacă doriți să vizualizați din nou produsul selectat sau să adăugați mai multe produse în coș, vă rugăm să faceți clic pe butonul "Înapoi la produse".

Vizualizarea coșului

În timpul utilizării site-ului web, puteți verifica în orice moment conținutul coșului dvs. de cumpărături, făcând clic pe butonul "Coșul dvs." din partea de sus a paginii. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a elimina articole din coșul dumneavoastră sau de a modifica cantitatea dorită. După ce faceți clic pe butonul "Actualizați coșul", sistemul afișează informațiile corespunzătoare datelor pe care le-ați modificat, inclusiv prețul Produselor adăugate în coșul dumneavoastră.

Dacă nu mai doriți să selectați alte articole, puteți continua achiziția dând click pe butonul "Proceed to checkout".

Furnizarea de date despre clienți

După ce dați click pe butonul "Mergeți la checkout", va fi afișat conținutul coșului, precum și prețul total de achiziție care trebuie plătit în cazul în care achiziționați produsele selectate. Vă rugăm să selectați o opțiune în căsuța "Opțiuni de livrare", în funcție de faptul dacă doriți să ridicați singuri Produsele comandate (pick-up) sau să solicitați livrarea. Dacă selectați livrarea, sistemul va indica taxa de livrare care trebuie plătită în cazul în care plasați comanda.

Puteți introduce adresa dvs. de e-mail în caseta de text "User details" (Detalii utilizator), iar numele complet, adresa și numărul de telefon în caseta de text "Billing details" (Detalii de facturare). În caseta de text "Detalii de livrare", sistemul va stoca automat datele furnizate în caseta "Detalii de facturare". Dacă solicitați livrarea la o altă adresă, vă rugăm să debifați căsuța corespunzătoare. Puteți introduce detalii suplimentare în caseta de text "Detalii suplimentare".

Revizuirea comenzii dvs.

După completarea căsuțelor de text de mai sus, puteți continua procesul de comandă făcând clic pe butonul "Continuare" sau puteți șterge/modifica datele introduse anterior făcând clic pe butonul "Anulare" și vă puteți întoarce la conținutul coșului. După ce faceți clic pe "Continuare", veți ajunge la pagina "Revizuirea comenzii". Aici va fi afișat rezumatul datelor furnizate anterior, inclusiv conținutul coșului, detaliile utilizatorului, de facturare și de livrare, precum și suma care urmează să fie plătită (nu mai puteți modifica aceste date decât dacă faceți clic pe butonul "Înapoi").

 

Finalizarea comenzii (realizarea unei oferte)

Dacă v-ați asigurat că în coșul dvs. de cumpărături se află produsele pe care doriți să le achiziționați și că datele dvs. au fost introduse corect, puteți finaliza comanda dvs. făcând clic pe butonul "Plasați comanda". Informațiile introduse pe Site nu se califică drept o ofertă făcută de Vânzător în vederea încheierii unui contract. În cazul comenzilor efectuate în temeiul prezentei

 

GTC, vă calificați ca ofertant.

Prin apăsarea butonului "Plasați comanda", recunoașteți în mod expres că oferta dvs. este considerată ca fiind făcută, iar declarația dvs., cu condiția să fie confirmată de către vânzător în conformitate cu prezentele CGV, atrage după sine o obligație de plată. Veți fi obligat de oferta dvs. pentru o perioadă de 48 de ore. În cazul în care oferta dvs. nu este confirmată de către vânzător în conformitate cu prezentele CGV în termen de 48 de ore, perioada de obligativitate a ofertei dvs. va expira.

Prelucrarea comenzii, încheierea contractului

Vă puteți plasa comanda în orice moment. Vânzătorul va confirma oferta dvs. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei în care ați trimis oferta. Contractul va fi încheiat în momentul în care e-mailul de confirmare trimis de Vânzător devine disponibil pentru dvs. în sistemul dvs. de e-mail.

 

 

 

Modalități de plată

Plătiți cu numerar

Dacă doriți să plătiți valoarea comenzii la primirea coletului, vă rugăm să selectați metoda de plată "ramburs".

Plăți cu cardul bancar

În magazinul nostru web, puteți plăti rapid și sigur cu cardul bancar.

Plata simplă cu cardul bancar (grup OTP)

Simple Online Payment System este dezvoltat și operat de OTP Mobil Kft. OTP Mobil Kft. este membru al OTP Group.

 

Clienții care utilizează serviciul pot alege soluția de plată simplă și sigură Simple. Clienții pot efectua plățile pe interfața Simple în mod obișnuit.

 

Procesul de plată este identic cu metodele de plată oferite de bănci în cadrul unor servicii similare. În timpul finalizării serviciului, în ceea ce privește siguranța utilizatorului, adică a deținătorului cardului, Simple monitorizează în permanență tranzacțiile și oferă ajutor pentru prevenirea evenimentelor neașteptate.

 

CARE SUNT ETAPELE TRANZACȚIEI?

 

 

 

 1. Făcând clic pe butonul "Plata", veți fi transferat pe site-ul de plată al Simple, unde puteți începe tranzacția prin introducerea datelor cardului bancar.
 2. După introducerea datelor cardului bancar, vă rugăm să vă asigurați că datele introduse sunt corecte.
 3. Procesarea tranzacției începe în sistemele de procesare ale băncii.
 4. Veți fi notificat cu privire la rezultatul plății și prin e-mail, iar sistemul Simple vă va redirecționa către site-ul web al magazinului online.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați următorul site: https://www.simple.hu/Fooldal

PayPal

PayPal este disponibil pentru clienții din peste 200 de țări, fiind o metodă de plată simplă și sigură.

 

 

PayPal are mai multe avantaje care fac cumpărăturile online mai ușoare și mai rapide, menținând în același timp siguranța datelor dvs. bancare:

 

 

 

Adresa de e-mail și o parolă. Asta este tot ce aveți nevoie pentru a plăti sau pentru a efectua un transfer bancar prin sistemul PayPal. Puteți lăsa cardul bancar în portofel.

 

Nu trebuie să depuneți bani în contul dumneavoastră PayPal pentru plată. Tot ce trebuie să faceți este să vă atribuiți cardul bancar la contul PayPal și trebuie să faceți acest lucru doar o singură dată, la începutul procesului.

 

PayPal este o metodă de plată recunoscută la nivel mondial, o garanție a tranzacțiilor sigure, prin care puteți plăti produse online în 26 de valute diferite.

 

 Înscrieți-vă la PayPal și ușurați plățile online.

 

 

Transfer bancar

Puteți achita contravaloarea produselor prin transfer bancar.

 

 

Numărul de cont pentru transferuri

 

Transferul de date din străinătate:

 

 Numai în EUR

 Numele băncii: UniCredit Bank

 Număr de cont (IBAN): HU62 1091 8001 0000 0121 7111 0064 Cod SWIFT (BIC): BACXHUHB

 

 

Wordline Șase servicii de plată

FansBRANDS® - Magazinul oficial al fanilor din motorsport Soluție de plată online.

Mai multe informații: https://www.six-payment-services.com/en/home.html

Metode de livrare, taxe de livrare

Serviciul de curierat GLS

Pachetul dvs. va fi livrat prin serviciul de curierat GLS.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

Puncte de preluare GLS

 

Livrarea din ușă în ușă prin servicii de curierat este cea mai populară metodă de livrare pentru cumpărăturile online, însă, cu toate acestea, rata celor care aleg colectarea personală este în creștere în fiecare an. Clienții pot ridica produsele comandate în mod convenabil, în funcție de propriul program zilnic, prin intermediul punctelor de preluare GLS, unde pot plăti în numerar.

Punctele de preluare GLS sunt amplasate în locuri ușor accesibile, cum ar fi centre comerciale, benzinării, librării sau alte magazine frecventate. Cele mai multe dintre acestea sunt deschise până târziu și chiar și în weekend, ceea ce este convenabil pentru clienții care doresc să ridice sau să expedieze colete. GLS trimite un e-mail sau un mesaj text pentru a anunța clientul despre sosirea pachetului său. Clientul poate ridica pachetul în orice moment în termen de 5 zile lucrătoare, în funcție de orele de deschidere ale punctului de ridicare respectiv.

Livrare la domiciliu prin serviciul de livrare standard UPS

FansBRANDS® - Magazinul oficial al fanilor din motorsport Numai în Uniunea Europeană.

Termen de livrare: 4-8 zile lucrătoare

Livrare gratuită peste 150€.

 

Minim

Maxim

Taxa de livrare

1 €

149 €

19

150 €

Gratuit

Livrare la domiciliu de către GLS în UE

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport 2-9 zile lucrătoare timp de livrare.

Pachetul dvs. va fi livrat de către angajații curierului GLS la adresa de livrare indicată.

Veți primi o notificare prin e-mail cu privire la detaliile de livrare.

Termen limită pentru performanță

Termenul general stabilit pentru îndeplinirea comenzii este de maximum 30 de zile de la confirmarea comenzii. În caz de întârziere din partea vânzătorului, cumpărătorul are dreptul de a stabili un termen suplimentar. În cazul în care Vânzătorul nu respectă termenul suplimentar, Cumpărătorul poate denunța contractul.

Rezervarea drepturilor, clauza de proprietate

În cazul în care ați comandat anterior Produse, dar nu le-ați preluat sau nu le-ați ridicat (fără a include orice caz în care v-ați exercitat dreptul de retragere), sau dacă acestea au fost returnate Vânzătorului cu mențiunea "nerevendicat", atunci Vânzătorul va îndeplini comanda dumneavoastră numai cu condiția să plătiți în avans prețul de achiziție integral și taxele de livrare.

 

Vânzătorul poate reține livrarea Produsului până când se asigură că prețul Produselor a fost achitat cu succes prin utilizarea soluției de plată electronică (inclusiv în cazul în care prețul Produselor este plătit prin transfer bancar și Cumpărătorul transferă prețul de achiziție în moneda statului membru al Cumpărătorului, iar Vânzătorul nu primește întreaga sumă a prețului de achiziție și a taxei de livrare din cauza costurilor de conversie și a altor comisioane și costuri bancare). În cazul în care prețul produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului să suplimenteze prețul de achiziție.

Vânzarea transfrontalieră

Vânzătorul nu face distincție între Cumpărătorii care cumpără prin intermediul Site-ului pe teritoriul Ungariei și cei care

 

care fac acest lucru în afara teritoriului Ungariei, dar pe teritoriul Uniunii Europene. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele CCG, Vânzătorul asigură livrarea/preluarea Produselor pe teritoriul Ungariei.

Prevederile prezentelor CGC se vor aplica și achizițiilor din afara Ungariei, cu mențiunea că, în sensul prezentei secțiuni, "Cumpărător" înseamnă un consumator care este cetățean sau rezident al unui stat membru sau o întreprindere stabilită într-un stat membru și care cumpără produse sau utilizează servicii în Uniunea Europeană în scopul exclusiv al utilizării finale. "Consumator" înseamnă o persoană fizică care acționează în afara sferei activităților sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale.

Limba de comunicare și de cumpărare este în principal limba maghiară, vânzătorul nu este obligat să comunice cu cumpărătorul în limba statului membru al cumpărătorului.

Vânzătorul nu este obligat să respecte cerințele necontractuale, cum ar fi cerințele de etichetare sau cerințele specifice sectorului, prevăzute în legislația națională a statului membru al cumpărătorului în legătură cu produsele respective, sau să informeze cumpărătorul cu privire la aceste cerințe.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, vânzătorul aplică TVA-ul prevăzut în Ungaria pentru fiecare produs. Cumpărătorul își poate exercita căile de atac în conformitate cu prezentele CGV.

În cazul în care se utilizează soluția de plată electronică, plata se va efectua în moneda specificată de către vânzător,

Vânzătorul poate reține livrarea Produsului până când se asigură că prețul Produselor și comisionul de livrare au fost achitate integral și cu succes prin utilizarea soluției de plată electronică (inclusiv în cazul în care prețul Produselor este plătit prin transfer bancar, iar Cumpărătorul transferă prețul de achiziție (comisionul de livrare) în moneda statului membru al Cumpărătorului, iar Vânzătorul nu primește întreaga sumă a prețului de achiziție și a comisionului de livrare din cauza costurilor de conversie și a altor comisioane și costuri bancare). În cazul în care prețul produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului să suplimenteze prețul de achiziție.

Pentru a asigura livrarea produsului, vânzătorul oferă cumpărătorilor din afara Ungariei aceleași opțiuni de livrare ca și cumpărătorilor din Ungaria.

În cazul în care, în conformitate cu CCG, cumpărătorul are opțiunea de a solicita livrarea produsului pe teritoriul Ungariei sau pe teritoriul oricărui alt stat membru al UE, cumpărătorii care nu sunt din Ungaria pot opta, de asemenea, pentru orice metodă de livrare indicată în CCG.

În cazul în care, în conformitate cu CGV, un Cumpărător poate alege opțiunea de ridicare pentru a ridica Produsul, Cumpărătorii din afara Ungariei pot alege, de asemenea, această opțiune.

În caz contrar, Cumpărătorul poate solicita să organizeze transportul produsului pe cheltuiala sa. Cumpărătorii din Ungaria nu au dreptul de a alege această opțiune.

Vânzătorul va îndeplini comanda după plata taxei de livrare, iar în cazul în care Cumpărătorul nu plătește taxa de livrare către Vânzător sau dacă Cumpărătorul nu organizează el însuși transportul Produsului până la o dată prestabilită, Vânzătorul va rezilia contractul și va rambursa Cumpărătorului prețul de achiziție plătit în avans.


Informații pentru consumatori

Informații privind dreptul de reziliere a contractului de către cumpărătorii persoane fizice Cumpărători

În conformitate cu punctul 3 al alineatului (1) din secțiunea 8:1 din Codul civil al Ungariei, numai persoanele fizice care acționează în afara domeniului de activitate al profesiei, ocupației sau activității lor comerciale sunt considerate consumatori, astfel încât persoanele juridice nu au dreptul de a-și exercita dreptul de retragere fără justificare.

 

În conformitate cu secțiunea 20 din Decretul Guvernului 45/2014 (II. 26.), consumatorii au dreptul de retragere fără justificare. Consumatorii își pot exercita dreptul de retragere într-un anumit termen, care începe

 1. a) în cazul contractelor de vânzare de produse,
 2. aa) la data la care produsul,
 3. ab) în cazul vânzării mai multor produse, în cazul în care fiecare Produs este livrat la o dată diferită, atunci când a fost livrat ultimul Produs

 

este primită de consumator sau de o terță persoană, alta decât transportatorul, desemnată de consumator, în cazul în care acest termen este de 180 de zile.

Termenul de retragere prevăzut în Hotărârea de Guvern 45/2014. (II. 26.) este de 14 zile, iar termenul suplimentar de retragere este asumat în mod voluntar de către Vânzător în prezentele CGV, în plus față de termenul prevăzut de lege.

Dispozițiile din prezenta secțiune nu aduc atingere dreptului consumatorului de a-și exercita dreptul de retragere prevăzut în prezenta secțiune și în perioada cuprinsă între ziua încheierii contractului și ziua primirii produsului.

În cazul în care oferta de încheiere a unui contract a fost făcută de consumator, consumatorul are dreptul de a se retrage din ofertă, ceea ce pune capăt perioadei obligatorii a ofertei pentru încheierea contractului.

Declarație de retragere, prin care se exercită dreptul de retragere sau de reziliere al consumatorului

Consumatorul își poate exercita dreptul în temeiul secțiunii 20 din Decretul guvernamental 45/2014 (II. 26.) printr-o declarație clară în acest sens sau prin utilizarea modelului de declarație care poate fi descărcat, de asemenea, de pe site-ul web.

Valabilitatea declarației de retragere a consumatorului

Dreptul de retragere se consideră exercitat în timp util dacă declarația este trimisă de consumator în termenul corespunzător. Termenul limită este: 180 de zile.

În cazul retragerii sau al rezilierii în scris, este suficient să trimiteți declarația de retragere sau de reziliere în termen de 14 zile.

Termenul de retragere prevăzut în Hotărârea de Guvern 45/2014. (II. 26.) este de 14 zile, iar termenul suplimentar de retragere este asumat în mod voluntar de către Vânzător în prezentele CGV, în plus față de termenul prevăzut de lege.

Sarcina de a dovedi că consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu această dispoziție revine consumatorului.

După primirea acesteia, vânzătorul este obligat să confirme declarația de retragere a cumpărătorului pe un suport electronic de date.

Obligațiile vânzătorului în caz de retragere a consumatorului

Obligația vânzătorului de a rambursa

În cazul în care, în conformitate cu secțiunea 22 din Hotărârea Guvernului 45/2014 (II. 26.), consumatorul se retrage din contract, consumatorul

 

Vânzătorul rambursează suma integrală plătită de către cumpărător ca și contraprestație în termen de 14 zile, inclusiv costurile suportate în legătură cu prestația, cum ar fi taxa de livrare. Vă rugăm să rețineți că această dispoziție nu se aplică costurilor suplimentare suportate ca urmare a alegerii unei alte opțiuni de livrare decât cel mai puțin costisitor mod de livrare standard.

Modalitatea de îndeplinire a obligației de rambursare a vânzătorului

În cazul retragerii sau al rezilierii exercitate în conformitate cu secțiunea 22 din Decretul Guvernului 45/2014 (II. 26.), vânzătorul rambursează suma rambursabilă consumatorului prin utilizarea aceleiași metode de plată care a fost utilizată de consumator. Cu consimțământul expres al consumatorului, vânzătorul poate utiliza o altă metodă de plată, dar consumatorul nu poate fi taxat cu taxe suplimentare ca urmare a acestui fapt. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio întârziere care rezultă din indicarea incorectă și/sau inexactă a numărului de cont bancar sau a adresei poștale de către consumator.

Costuri suplimentare

În cazul în care consumatorul a ales în mod expres o altă opțiune de livrare decât modalitatea standard de livrare cea mai puțin costisitoare, vânzătorul nu va fi obligat să ramburseze costurile suportate ca urmare a alegerii respective. În astfel de cazuri, obligația noastră de rambursare va include doar taxele de livrare standard indicate.

Dreptul de a refuza performanța

Vânzătorul poate reține suma de plată către consumator până când consumatorul a returnat produsul sau a dovedit fără îndoială că l-a returnat; dintre aceste două date, se ia în considerare cea mai apropiată. Nu putem accepta trimiterile trimise prin serviciul "ramburs" sau "destinatarul plătește".

Obligațiile consumatorului în cazul retragerii sau al rezilierii acestora

Returnarea produsului

În cazul în care, în conformitate cu secțiunea 22 din Decretul Guvernului 45/2014 (II. 26.), consumatorul se retrage din contract, acesta este obligat să returneze produsul sau să predea produsul vânzătorului sau persoanei desemnate de vânzător să accepte produsele, fără întârziere, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la notificarea retragerii. Obligația de returnare se consideră îndeplinită în timp util în cazul în care consumatorul expediază produsul înainte de expirarea termenului limită.

Suportarea costurilor directe suportate în legătură cu returnarea Produsului

Costurile directe de returnare a produsului sunt suportate de consumator. Produsul trebuie trimis la adresa vânzătorului. În cazul în care, după începerea prestației, consumatorul reziliază contractul de prestări de servicii încheiat în afara spațiilor comerciale sau ca un contract la distanță, acesta este obligat să plătească Întreprinderii un comision proporțional cu serviciul prestat până la data notificării rezilierii. Această sumă proporțională plătibilă de către consumator se determină pe baza valorii totale a contraprestației stabilite în contract, prin adăugarea taxelor aplicabile. În cazul în care consumatorul dovedește că suma totală astfel determinată este excesiv de mare, suma proporțională trebuie calculată pe baza valorii de piață a serviciilor prestate până la data rezilierii contractului. Vă rugăm să rețineți că nu putem accepta trimiterile trimise prin serviciul "ramburs" sau "destinatarul plătește".

Răspunderea consumatorului pentru depreciere

Consumatorul este răspunzător pentru deprecierea rezultată din orice utilizare care depășește utilizarea necesară pentru a determina natura, proprietățile și funcționarea produsului.

Dreptul de retragere nu poate fi exercitat în următoarele cazuri

 

Vânzătorul menționează în mod expres că nu vă puteți exercita dreptul de retragere în cazurile enumerate la alineatul (1) din secțiunea 29 din Decretul Guvernului 45/2014 (II.26.):

 

 1. după executarea integrală a serviciului, cu toate acestea, în cazul în care contractul prevede o obligație de plată pentru consumator, această excepție poate fi invocată numai dacă, înainte de începerea executării, consumatorul a consimțit în mod expres și a recunoscut faptul că își va pierde dreptul de retragere de îndată ce contractul este executat integral de către întreprindere;
 2. în ceea ce privește Produsele sau serviciile al căror preț sau comision depinde de fluctuațiile pieței financiare, care nu pot fi influențate de către Întreprindere și care sunt posibile chiar și în timpul termenului stabilit pentru exercitarea dreptului de retragere;
 3. în cazul produselor neprefabricate care au fost produse pe baza instrucțiunilor și a cererii exprese a consumatorului sau în cazul produselor care au fost în mod clar adaptate la nevoile consumatorului;
 4. în cazul produselor perisabile sau al produselor cu durabilitate scurtă;
 5. în cazul Produselor cu ambalaj închis, care nu pot fi returnate odată deschise după livrare din motive de protecție a sănătății sau de igienă;
 6. în cazul produselor care, datorită naturii lor, sunt amestecate în mod inseparabil cu alte produse după livrare;
 7. în cazul băuturilor alcoolice a căror valoare reală depinde de fluctuația pieței financiare, care nu poate fi influențată de întreprindere, și al căror preț a fost convenit de părți la încheierea contractului de vânzare, dar contractul va fi executat numai după a treizecea zi de la încheierea contractului;
 8. în cazul contractelor de servicii în care întreprinderea contactează consumatorul la cererea expresă a acestuia pentru a efectua lucrări urgente de reparații sau de întreținere;
 9. în ceea ce privește vânzarea și cumpărarea de înregistrări audio și video în ambalaj sigilat sau de copii de programe informatice, în cazul în care consumatorul a deschis ambalajul după livrare;
 10. în ceea ce privește ziarele, revistele și publicațiile periodice, cu excepția contractelor de abonament;
 11. în cazul contractelor încheiate în cadrul unei licitații publice;
 12. cu excepția serviciilor de locuințe, în cazul contractelor de furnizare de cazare, transport, închiriere de mașini, servicii de catering sau pentru servicii legate de activități de agrement, dacă în contract a fost stabilit un termen sau o limită de timp pentru executare;
 13. în ceea ce privește conținutul digital furnizat pe un suport de date nefizic, în cazul în care vânzătorul a început executarea contractului cu consimțământul expres și prealabil al consumatorului, iar consumatorul, simultan cu acordarea acestui consimțământ, a recunoscut acest fapt printr-o declarație că își va pierde dreptul de retragere de îndată ce începe executarea contractului, iar întreprinderea a trimis o confirmare consumatorului.

 

Informații privind răspunderea pentru produse și garanția implicită în ceea ce privește garanția de conformitate a produselor în cazul contractelor de consum

Această secțiune a informațiilor pentru consumatori a fost redactată pe baza alineatului (3) al secțiunii 9 din Hotărârea Guvernului 45/2014 (II.26.), cu referire la anexa nr. 3 din aceasta.

Aceste informații pentru consumatori se aplică numai cumpărătorilor care se califică drept consumatori; regulile aplicabile cumpărătorilor care nu sunt consumatori sunt incluse într-un capitol separat.

Cerința de executare contractuală în cazul contractelor încheiate cu consumatorii

Cerința de executare contractuală în general în cazul produselor și produselor care conțin elemente digitale vândute în cadrul unui contract de consum

La momentul executării, produsele și executarea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în Decretul guvernamental 373/2021 (VI.30.).

Pentru ca prestația să fie contractuală, produsul care face obiectul contractului trebuie

 

 să fie conform cu descrierea, cantitatea, calitatea și tipul stabilite în contract, să aibă funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea, precum și alte proprietăți stabilite în contract

 să fie adecvată pentru orice scop specificat de consumator, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului cel târziu la încheierea contractului și pe care vânzătorul l-a acceptat

 să aibă toate accesoriile și manualele de utilizare specificate în contract, inclusiv instrucțiunile de punere în funcțiune, instrucțiunile de instalare și asistența tehnică pentru clienți și

 furnizează actualizările stabilite în contract.

 

Pentru ca prestația să fie contractuală, Produsul care face obiectul contractului trebuie, de asemenea, să

 

 să fie adecvate pentru scopurile stabilite pentru același tip de produse prin lege, standarde tehnice sau, în absența standardelor tehnice, prin codul de conduită care le guvernează

 respectă cantitatea, calitatea, performanța și alte proprietăți la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, în special în ceea ce privește funcționalitatea, compatibilitatea, accesibilitatea, continuitatea și siguranța, care sunt obișnuite pentru același tip de bunuri, luând în considerare declarațiile publice, în special cele făcute într-o reclamă sau pe o etichetă, de către Vânzător, reprezentantul său sau orice alte persoane implicate în lanțul de vânzare cu privire la proprietățile specifice ale Produselor

 să aibă toate accesoriile și instrucțiunile la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, inclusiv ambalajul și instrucțiunile de instalare, și

 să fie conforme cu proprietățile și descrierea produsului prezentat ca eșantion sau model sau pus la dispoziție ca versiune de probă de către întreprindere înainte de încheierea contractului.

 

Produsul nu este obligat să respecte declarațiile publice menționate mai sus, dacă Vânzătorul dovedește că

 

 nu a fost și nu trebuia să fie la curent cu declarația publică în cauză

 declarația publică în cauză a fost corectată în mod corespunzător până la momentul încheierii contractului sau

 declarația publică în cauză nu a putut afecta decizia titularului de drepturi de a încheia contractul.

 

Cerința de executare contractuală în cazul vânzării de produse în cadrul unui contract de consum

Prestația vânzătorului este defectuoasă dacă defectul produsului rezultă din punerea în funcțiune neprofesionistă, cu condiția ca

 1. punerea în funcțiune face parte din contractul de vânzare și a fost efectuată de către vânzător sau vânzătorul își asumă răspunderea în această privință; sau
 2. punerea în funcțiune trebuia să fie efectuată de către consumator, iar punerea în funcțiune neprofesionistă rezultă din deficiențele instrucțiunilor de punere în funcțiune furnizate de către vânzător sau, în cazul produselor care conțin elemente digitale, de către furnizorul de conținut digital sau de servicii digitale.

În cazul în care, în conformitate cu contractul de vânzare, punerea în funcțiune a produsului este efectuată de către vânzător sau dacă vânzătorul își asumă răspunderea în această privință, atunci prestația trebuie considerată ca fiind finalizată de către vânzător la finalizarea punerii în funcțiune.

În cazul în care, în cazul unui produs care conține elemente digitale, contractul de vânzare prevede că conținutul digital sau serviciile digitale urmează să fie furnizate în mod continuu pentru o perioadă determinată, vânzătorul este răspunzător pentru defectul produsului legat de conținutul digital dacă defectul apare sau devine detectabil în termen de doi ani de la livrarea produsului în cazul unui serviciu continuu furnizat pentru o perioadă care nu depășește doi ani.

Cerința de executare contractuală în cazul vânzării de produse care conțin elemente digitale în cadrul unui contract de consum

În cazul produselor care conțin elemente digitale, vânzătorul se asigură că consumatorul este informat și primește actualizările privind conținutul digital al produsului sau al serviciului digital aferent acestuia, inclusiv actualizările de securitate, în cazul în care actualizările sunt necesare pentru menținerea naturii contractuale a produsului.

 

Vânzătorul va asigura disponibilitatea actualizărilor pentru o perioadă

 

 la care se poate aștepta în mod rezonabil consumatorul, pe baza tipului și scopului produsului și a elementelor digitale, precum și a circumstanțelor individuale și a naturii contractului, dacă contractul de vânzare prevede furnizarea unică a conținutului digital sau a serviciului digital; sau

 de doi ani de la livrarea produsului, în cazul serviciului continuu pentru o perioadă care nu depășește doi ani, dacă contractul de vânzare prevede furnizarea continuă a conținutului digital pentru o perioadă determinată.

 

În cazul în care consumatorul, într-un termen rezonabil, nu reușește să instaleze actualizările puse la dispoziție, Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru defectul produsului, cu condiția ca defectul să rezulte exclusiv din lipsa actualizării respective, cu condiția, de asemenea, ca

 1. vânzătorul a informat consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizării și la consecințele neinstalării acesteia de către consumator; și
 2. eșecul consumatorului de a instala actualizarea sau instalarea defectuoasă a actualizării de către consumator nu este imputabilă deficiențelor instrucțiunilor de instalare furnizate de vânzător.

Nu se poate stabili o executare defectuoasă în cazul în care consumatorul, la încheierea contractului, a primit informații separate cu privire la faptul că o anumită proprietate a produsului diferă de proprietățile prevăzute în prezentul contract, iar această diferență a fost recunoscută separat și în mod expres de către consumator la încheierea contractului.

Garanția implicită

În ce cazuri vă puteți exercita drepturile de garanție implicită?

În cazul unei prestații defectuoase din partea vânzătorului, puteți invoca o cerere de garanție implicită în conformitate cu dispozițiile Codului civil al Ungariei și, în cazul unui contract de consum, cu Decretul guvernamental 373/2021 (VI.30.).

Ce drepturi aveți pe baza cererii de garanție implicită?

În funcție de alegerea dvs., puteți să faceți uz de următoarele pretenții de garanție implicită:

Puteți solicita fie repararea, fie înlocuirea, cu excepția cazului în care respectarea acestui drept de garanție este imposibilă sau ar duce la cheltuieli disproporționate din partea vânzătorului în comparație cu soluția alternativă. În cazul în care nu ați solicitat sau nu ați putut solicita repararea sau înlocuirea, puteți solicita o reducere proporțională a prețului sau, în ultimă instanță, puteți rezilia contractul.

Aveți dreptul de a trece de la dreptul de garanție pe care l-ați selectat la un alt drept de garanție, dar trebuie să acoperiți costul modificării, cu excepția cazului în care aceasta a fost justificată sau a devenit necesară din cauza comportamentului vânzătorului.

În cazul unui contract încheiat cu un consumator, în absența unei dovezi contrare, orice defect detectat în termen de un an de la livrarea produsului sau a produsului care conține elemente digitale se prezumă că a existat la momentul livrării, cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura produsului sau a defectului.

În cazul produselor la mâna a doua, drepturile de garanție se abat de la normele generale. Performanța defectuoasă poate apărea și în cazul produselor second-hand, dar se iau în considerare circumstanțele pe baza cărora consumatorul se putea aștepta la apariția anumitor defecte. Din cauza obsolescenței, apariția anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă și, ca urmare, nu se poate aștepta ca un Produs la mâna a doua să fie de aceeași calitate ca un produs nou achiziționat. Prin urmare, Cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai în ceea ce privește deficiențele dincolo de defecte care rezultă din natura second-hand a Produsului și care apar indiferent de această natură. În cazul în care Produsul second-hand este defect, iar Cumpărătorul care se califică drept consumator a primit informații cu privire la acest defect în momentul achiziției, atunci Prestatorul de servicii nu va fi răspunzător pentru acest defect.

Vânzătorul poate refuza să aducă produsul în conformitate cu contractul dacă repararea sau înlocuirea ar fi imposibilă sau ar duce la cheltuieli disproporționate din partea vânzătorului, ținând cont de toate circumstanțele, inclusiv de valoarea pe care o reprezintă produsul în stare perfectă și de gravitatea încălcării de

 

contract.

Consumatorul, în funcție de gravitatea încălcării contractului, poate solicita o reducere proporțională a contraprestației sau chiar rezilierea contractului de vânzare dacă

 

 vânzătorul nu a efectuat reparația sau înlocuirea, sau a efectuat reparația sau înlocuirea, dar nu a reușit, în totalitate sau parțial, să îndeplinească următoarele condiții:

 vânzătorul va prelua produsul înlocuit pe cheltuiala sa

 în cazul în care reparația sau înlocuirea necesită îndepărtarea unui produs care, în conformitate cu natura și scopul produsului, a fost pus în funcțiune înainte ca defectul să devină detectabil, atunci obligația de a efectua reparația sau înlocuirea include îndepărtarea produsului neconform și punerea în funcțiune a produsului de înlocuire sau reparat, sau suportarea costurilor legate de această îndepărtare și punere în funcțiune.

 vânzătorul a refuzat să aducă produsul în conformitate cu contractul

 apare un defect repetat în execuție, în ciuda faptului că vânzătorul a încercat să aducă produsul în conformitate cu contractul

 gravitatea încălcării este atât de semnificativă încât justifică reducerea imediată a prețului sau rezilierea imediată a contractului de vânzare; sau

 vânzătorul nu s-a angajat să aducă produsul în conformitate cu contractul sau este clar, din circumstanțe, că întreprinderea nu va aduce produsul în conformitate cu contractul într-un termen rezonabil sau fără a aduce prejudicii semnificative intereselor consumatorului.

 

În cazul în care consumatorul dorește să rezilieze contractul de vânzare prin raportare la o prestație defectuoasă, sarcina de a dovedi caracterul nesemnificativ al defectului revine vânzătorului.

Consumatorul are dreptul de a retrage integral sau parțial restul prețului de achiziție, în funcție de gravitatea încălcării contractului, până când vânzătorul își îndeplinește obligațiile legate de conformitatea prestației cu contractul și de prestația defectuoasă.

Ca regulă generală

 

 vânzătorul returnează produsul înlocuit pe propria cheltuială

 în cazul în care reparația sau înlocuirea necesită îndepărtarea unui produs care, în conformitate cu natura și scopul produsului, a fost pus în funcțiune înainte ca defectul să devină detectabil, obligația de a efectua reparația sau înlocuirea include îndepărtarea produsului neconform și punerea în funcțiune a produsului de înlocuire sau reparat, sau suportarea costurilor legate de această îndepărtare și punere în funcțiune.

 

Termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea produsului se calculează de la momentul în care consumatorul a notificat defectul întreprinderii.

Consumatorul pune produsul la dispoziția întreprinderii pentru ca aceasta să poată efectua reparația sau înlocuirea.

Reducerea contraprestației este considerată proporțională dacă valoarea acesteia este egală cu diferența dintre valoarea produsului pe care consumatorul l-ar primi dacă prestația vânzătorului ar fi fost contractuală și valoarea produsului primit efectiv de consumator.

Dreptul de garanție implicită al consumatorului de a rezilia contractul de vânzare poate fi exercitat printr-o declarație legală adresată vânzătorului, în care se exprimă decizia de reziliere.

În cazul în care prestația defectuoasă se referă doar la o anumită parte a produsului livrat în temeiul contractului, iar condițiile pentru exercitarea dreptului de a rezilia contractul sunt îndeplinite în ceea ce privește acea parte, atunci consumatorul poate rezilia contractul de vânzare doar în ceea ce privește produsul defect, însă poate rezilia contractul de vânzare și în ceea ce privește orice alt produs achiziționat împreună cu produsul defect, dacă nu se poate aștepta în mod rezonabil de la consumator să păstreze doar produsele în conformitate cu contractul.

În cazul în care consumatorul reziliază contractul de vânzare în totalitate sau cu privire la o parte din produsele livrate în temeiul contractului de vânzare,

 

 consumatorul returnează produsul în cauză vânzătorului, pe cheltuiala vânzătorului, și

 Vânzătorul va rambursa imediat consumatorului prețul de achiziție plătit pentru produsul în cauză, de îndată ce vânzătorul primește produsul sau o dovadă a returnării acestuia.

 

În ce termen puteți să vă revendicați dreptul la garanție implicită?

Sunteți obligat să raportați defecțiunea după ce o descoperiți, fără întârziere. Un defect raportat în termen de două luni de la depistarea sa este considerat un defect raportat fără întârziere. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că nicio cerere de garanție implicită nu poate fi revendicată dincolo de termenul de prescripție de doi ani care începe la încheierea contractului.

Perioada de limitare nu include durata reparației, timp în care cumpărătorul nu poate utiliza produsul în conformitate cu scopul pentru care a fost conceput.

În ceea ce privește partea din produs care a fost reparată sau înlocuită, perioada de prescripție pentru cererile de garanție implicită începe din nou. Această regulă se aplică și în cazul în care, în urma reparației, apare un alt defect.

În cazul în care obiectul contractului dintre un consumator și o întreprindere este un produs second-hand, părțile pot conveni asupra unui termen de prescripție mai scurt, însă în niciun caz nu poate fi stipulat în mod valabil un termen de prescripție mai mic de un an.

Împotriva cui vă puteți exercita pretențiile de garanție implicită?

Vă puteți îndrepta cererea de garanție implicită împotriva vânzătorului.

Ce alte condiții mai există pentru a vă revendica dreptul la garanție implicită?

Pentru a face valabilă cererea de garanție implicită în termen de un an de la data executării, nu există alte condiții decât raportarea defectului, cu condiția să dovediți că produsul a fost furnizat de către vânzător. Cu toate acestea, după expirarea perioadei de un an începând cu data executării, sunteți obligat să dovediți că defectul pe care l-ați detectat exista deja la momentul executării.

Răspunderea pentru produse

În ce cazuri vă puteți exercita drepturile privind răspunderea pentru produse?

În cazul defectării unui bun tangibil (Produs), la alegerea dumneavoastră, puteți face uz de pretenții de garanție implicită sau de pretenții de răspundere pentru produs.

Ce drepturi aveți în baza reclamației privind răspunderea pentru produse?

În cadrul unei reclamații privind răspunderea pentru produse, puteți solicita doar repararea sau înlocuirea produsului defect.

În ce cazuri produsul poate fi considerat defect?

Un produs este considerat defect dacă nu îndeplinește cerințele de calitate în vigoare în momentul în care a fost introdus pe piață sau dacă nu are proprietățile incluse în descrierea furnizată de producător.

În ce termen puteți să vă revendicați cererea de despăgubire pentru răspunderea pentru produse?

Puteți depune o cerere de despăgubire pentru răspundere civilă pentru produse în termen de doi ani de la momentul în care produsul a fost introdus pe piață de către producător. După expirarea acestui termen, vă pierdeți dreptul de a formula o reclamație privind răspunderea pentru produse.

Împotriva cui și în ce alte condiții vă puteți îndrepta cererea de despăgubire pentru răspunderea pentru produse?

Puteți să vă îndreptați cererea de despăgubire pentru răspunderea pentru produse numai împotriva producătorului sau distribuitorului unui bun material. La introducerea unei cereri de despăgubire pentru răspunderea pentru produse, va trebui să dovediți defectul produsului.

În ce cazuri este producătorul (distribuitorul) scutit de obligația de răspundere pentru produsele fabricate?

Producătorul (distribuitorul) va fi exonerat de obligațiile sale de răspundere pentru produse numai dacă poate dovedi acest lucru:

 

 nu a fabricat produsul sau nu a introdus produsul pe piață ca parte a activităților sale comerciale; sau

 în conformitate cu stadiul actual al tehnicii, defectul nu era detectabil la momentul introducerii produsului pe piață sau

 defectul produsului rezultă din aplicarea legilor sau a dispozițiilor de reglementare prescrise de autorități.

 

Producătorul (distribuitorul) trebuie să dovedească doar una dintre cauzele de mai sus.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți introduce simultan o cerere de garanție implicită și o cerere de despăgubire pentru răspunderea pentru produs, în paralel, pe baza aceluiași defect. Cu toate acestea, în cazul în care reclamația privind garanția implicită a fost formulată cu succes, vă puteți exercita acțiunea în răspundere pentru produse împotriva producătorului în ceea ce privește produsul înlocuit sau piesele reparate ale acestuia.

Garanție

În ce cazuri vă puteți exercita drepturile de garanție?

În conformitate cu Decretul guvernamental 151/2003 (IX.22.) privind garanția obligatorie pentru anumite bunuri de folosință îndelungată, vânzătorul are o obligație de garanție în ceea ce privește vânzarea de bunuri noi de folosință îndelungată enumerate în anexa 1 a decretului (de exemplu, bunuri tehnice, unelte, mașini), precum și accesoriile și componentele acestora în domeniul de aplicare specificat în acesta (denumite în continuare, în sensul prezentei secțiuni, în comun bunuri de consum).

În plus, vânzătorul își poate asuma în mod voluntar obligația de garanție, caz în care trebuie să furnizeze o declarație de garanție cumpărătorului care se califică drept consumator.

Declarația de garanție trebuie să fie pusă la dispoziția consumatorului pe un suport durabil, cel târziu la momentul livrării produsului.

Declarația de garanție trebuie să includă următoarele:

 

 o declarație clară cu privire la faptul că, în cazul în care produsul este livrat în mod defectuos, consumatorul are dreptul de a-și exercita gratuit drepturile de garanție implicite prevăzute de lege, drepturi care nu vor fi afectate de garanție

 numele și adresa garantului

 procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a face uz de pretențiile de garanție indicarea produsului pentru care se acordă garanția și

 condițiile de garantare.

 

Ce drepturi aveți în temeiul garanției obligatorii și în ce termen vă puteți exercita aceste drepturi? Drepturile de garanție

Pe baza drepturilor de garanție, cumpărătorul poate solicita repararea sau înlocuirea, poate solicita o reducere a prețului în cazurile prevăzute de lege sau, în ultimă instanță, poate rezilia contractul în cazul în care beneficiarul nu a efectuat reparația sau înlocuirea, nu și-a îndeplinit această obligație într-un termen adecvat, având în vedere interesul titularului de drepturi, sau interesul titularului de drepturi în ceea ce privește repararea sau înlocuirea a încetat.

Cumpărătorul poate, la alegerea sa, să își exercite cererea de reparație direct la sediul social al vânzătorului, la orice sediu sau sucursală a acestuia sau la serviciul de reparații specificat de vânzător pe certificatul de garanție.

Termenul pentru revendicarea creanței

Cererile de garanție pot fi formulate în perioada de garanție, care este în conformitate cu Decretul guvernamental 151/2003. (IX. 22.) următoarele:

 

 1. un an pentru bunurile cu un preț de achiziție care atinge 10 000 HUF, dar nu depășește 100 000 HUF,
 2. doi ani pentru bunurile cu un preț de achiziție care atinge 100 000 HUF, dar nu depășește 250 000 HUF,

 

 1. trei ani pentru bunurile al căror preț de achiziție depășește 250 000

 

Nerespectarea termenelor de mai sus atrage după sine decăderea din drepturile de garanție, însă, în cazul reparării bunurilor de consum, perioada de garanție se va prelungi cu perioada în care Cumpărătorul nu poate utiliza produsul în conformitate cu destinația sa din cauza defectului, începând de la data livrării pentru reparație.

Perioada de garanție începe în ziua în care bunurile de consum sunt livrate cumpărătorului sau în ziua punerii în funcțiune, în cazul în care aceasta a fost efectuată de către vânzător sau de către agentul acestuia.

În cazul în care cumpărătorul dispune punerea în funcțiune a bunurilor de consum la mai mult de șase luni de la livrare, data de începere a perioadei de garanție este ziua livrării.

Reguli de tratare a cererilor de garanție

Atunci când organizează reparația, vânzătorul se străduiește să o efectueze în termen de 15 zile. Termenul pentru reparație începe în ziua în care bunurile de consum sunt acceptate pentru reparație.

În cazul în care durata reparației sau a înlocuirii depășește cincisprezece zile, vânzătorul este obligat să informeze cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau a înlocuirii.

În cazul în care, în cursul primei reparații a bunurilor de consum în timpul perioadei de garanție, vânzătorul stabilește că bunurile de consum nu pot fi reparate, vânzătorul este obligat să înlocuiască bunurile de consum în termen de opt zile, cu excepția cazului în care cumpărătorul a primit instrucțiuni contrare. În cazul în care înlocuirea bunurilor de consum nu este posibilă, vânzătorul este obligat, în termen de opt zile, să ramburseze cumpărătorului prețul de achiziție indicat pe dovada care atestă plata contravalorii bunurilor de consum - factură sau chitanță emisă în conformitate cu legea privind taxa pe valoarea adăugată - prezentată de consumator.

Prin acceptarea CGV, cumpărătorul consimte, de asemenea, să primească informațiile necesare în format electronic sau într-un alt mod adecvat pentru a dovedi primirea informațiilor de către cumpărător.

În cazul în care vânzătorul nu poate repara bunurile de consum în termen de 30 de zile:

 

 reparația poate fi efectuată într-un termen mai lung, cu condiția ca achizitorul să fi consimțit la aceasta; sau

 în cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu efectuarea reparației într-un termen mai lung sau dacă cumpărătorul nu a făcut nicio declarație în acest sens, bunurile de consum trebuie înlocuite în termen de opt zile de la expirarea nereușită a termenului de treizeci de zile; sau

 în cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu efectuarea reparației într-un termen mai lung sau cumpărătorul nu a făcut nicio declarație în acest sens, dar nici înlocuirea bunurilor de consum nu este posibilă, atunci prețul de achiziție indicat pe factură sau pe chitanța bunurilor de consum se rambursează cumpărătorului în termen de opt zile de la expirarea nereușită a termenului de treizeci de zile.

 

În cazul în care bunurile de consum sunt defecte pentru a patra oară, cumpărătorul are dreptul la:

 

 să ceară repararea de la Vânzător, sau

 în loc să solicite o cerere de reparație, să solicite vânzătorului o reducere proporțională a prețului de achiziție, în conformitate cu litera b) de la alineatul (2) din secțiunea 6:159 din Legea V din 2013 privind Codul civil al Ungariei, sau

 în loc să solicite o cerere de reparație, să repare bunurile de consum sau să le repare pe cheltuiala vânzătorului, în conformitate cu litera b) de la alineatul (2) din secțiunea 6:159 din Legea V din 2013 privind Codul civil al Ungariei, sau

 în cazul în care cumpărătorul nu și-a exercitat aceste drepturi (repararea, reducerea prețului, repararea bunurilor de consum) sau nu a făcut nicio declarație în acest sens, bunurile de consum se înlocuiesc în termen de opt zile sau, dacă înlocuirea bunurilor de consum este imposibilă, prețul de achiziție indicat pe factură sau pe chitanța bunurilor de consum se restituie cumpărătorului în termen de opt zile.

 

Bunurile de consum care intră în sfera de aplicare a garanției obligatorii în temeiul Decretului guvernamental 151/2003, care sunt instalate cu o conexiune fixă, care au o greutate mai mare de 10 kg sau care nu pot fi transportate ca bagaj de mână în mijloacele de transport în comun trebuie reparate, cu excepția vehiculelor, la locul de exploatare. În cazul în care reparația nu poate fi efectuată la locul de exploatare, întreprinderea sau, în cazul unei reclamații formulate direct la serviciul de reparații,

 

serviciul de reparații se ocupă de demontarea și instalarea, precum și de livrarea și returnarea bunurilor de consum.

Excepții de la garanție

Prevederile de la rubrica "Reguli de tratare a cererilor de garanție" nu se aplică bicicletelor electrice, scuterelor electrice, cvadriciclurilor, motocicletelor, motoretelor, autoturismelor, rulotelor, rulotelor, rulotelor cu remorcă, remorcilor și bărcilor cu motor.

Cu toate acestea, și în cazul acestor produse, vânzătorul este obligat să depună eforturi pentru a îndeplini cererea de reparație în termen de 15 zile.

În cazul în care durata reparației sau a înlocuirii depășește cincisprezece zile, vânzătorul este obligat să informeze cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau a înlocuirii.

Care este relația dintre garanție și alte drepturi de garanție?

Drepturile de garanție există în plus față de drepturile de garanție (răspunderea pentru produse și garanția implicită), însă o diferență fundamentală între drepturile de garanție generală și garanție este că sarcina probei este mai favorabilă consumatorului în cazul garanției.

În perioada de garanție obligatorie, garanția asumată în mod voluntar de către vânzător nu poate implica condiții mai dăunătoare pentru consumator decât drepturile prevăzute de normele de garanție obligatorie. După această perioadă, condițiile garanției voluntare pot fi stabilite în mod liber, dar garanția nu aduce totuși atingere drepturilor consumatorului în temeiul legii, inclusiv drepturilor bazate pe garanția implicită.

Cerere de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare

Cererea de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare se aplică și în cazul achizițiilor din magazinele online. O cerere de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare poate fi invocată în ceea ce privește bunurile de consum noi în temeiul Decretului guvernamental 151/2003. (IX. 22.), care prevede că, dacă o persoană depune o cerere de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare, atunci vânzătorul consideră că produsul a fost defect în momentul vânzării sale și îl înlocuiește fără întârziere.

În ce cazuri va fi scutit vânzătorul de obligația sa de garanție?

Vânzătorul va fi exonerat de obligația de garanție numai dacă dovedește că cauza efectului s-a produs după executarea prestației.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți invoca simultan, în paralel, o cerere de garanție implicită și o cerere de garanție sau o cerere de răspundere pentru produse și o cerere de garanție pe baza aceluiași defect, dar, în rest, aveți dreptul la drepturile care decurg din garanție, indiferent de drepturile de garanție.

 

 

Informații privind răspunderea pentru produse și garanția implicită în ceea ce privește garanția de conformitate a produselor în cazul cumpărătorilor care nu au calitatea de consumatori

Reguli generale privind drepturile de garanție implicită

Un cumpărător care nu se califică drept consumator poate invoca, la alegerea sa, următoarele pretenții de garanție implicită:

Puteți solicita fie repararea, fie înlocuirea, cu excepția cazului în care respectarea dreptului de garanție ales de dvs. este imposibilă sau ar duce la cheltuieli disproporționate din partea vânzătorului în comparație cu soluția alternativă. În cazul în care nu ați solicitat sau nu ați putut solicita repararea sau înlocuirea, puteți solicita o reducere proporțională a contravalorii contravalorii, puteți remedia singur defectul sau îl puteți repara pe cheltuiala vânzătorului sau, în ultimă instanță, puteți renunța la contract.

Aveți dreptul la modificare, cu excepția cazului în care aceasta a fost justificată sau a devenit necesară din cauza comportamentului vânzătorului.

În cazul produselor la mâna a doua, drepturile de garanție se abat de la normele generale. Performanța defectuoasă poate apărea și în cazul produselor second-hand, dar se iau în considerare circumstanțele pe baza cărora consumatorul se putea aștepta la apariția anumitor defecte. Din cauza vechimii produselor, nu se aplică

 

apariția anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă și, ca urmare, nu se poate aștepta ca un Produs la mâna a doua să fie de aceeași calitate ca un produs nou achiziționat. Prin urmare, Cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai în ceea ce privește deficiențele dincolo de defecte care rezultă din natura second-hand a Produsului și care apar indiferent de această natură. În cazul în care Produsul second-hand este defect, iar Cumpărătorul care se califică drept consumator a primit informații cu privire la acest defect în momentul achiziției, Prestatorul de servicii nu va fi răspunzător în ceea ce privește acest defect.

În cazul cumpărătorilor care nu se califică drept consumatori, termenul limită pentru a pretinde o garanție implicită este de un an, începând cu data executării (livrare).

Răspunderea pentru produse și garanție

Numai cumpărătorii care se califică drept consumatori beneficiază de drepturi de răspundere pentru produse și de drepturi care decurg din garanția obligatorie.

În cazul în care vânzătorul oferă o garanție voluntară pentru produs, acesta va indica acest lucru separat în cursul achiziționării produsului.

În cazul în care producătorul oferă o garanție a producătorului care acoperă și cumpărătorii care nu se califică drept consumatori, atunci astfel de reclamații pot fi formulate direct împotriva producătorului.

Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

 

Data de acceptare: 2023-10-25

Operator de date

Numele: Pit Box Kft.

Sediul social: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Adresă poștală, gestionarea reclamațiilor: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

E-mail: sales@fansbrands.com

Număr de telefon: +36 27 300 600

Site web: https://www.fansbrands.com/

Furnizor de servicii de găzduire

Numele: UNAS Online Kft.

Adresa poștală: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

Număr de telefon:

Descrierea activităților de prelucrare a datelor desfășurate în cadrul funcționării magazinului online

Acest document conține toate informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu privire la funcționarea magazinului online în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) al Uniunii Europene (denumit în continuare: Regulamentul sau GDPR) și Legea CXII din 2011 (denumită în continuare: Legea privind confidențialitatea).

Informații privind utilizarea cookie-urilor

Ce este un cookie?

 

La vizitarea site-ului web, Operatorul de date utilizează cookie-uri. Un modul cookie este un pachet de informații format din litere și numere trimis către browserul dvs. de către site-ul nostru web cu scopul de a salva anumite setări, de a facilita utilizarea site-ului nostru web și de a ne ajuta să colectăm informații relevante, statistice despre vizitatorii noștri.

Unele module cookie nu conțin informații personale și nu sunt adecvate pentru identificarea utilizatorilor individuali, dar unele module cookie conțin un identificator unic, adică o secvență de numere secrete generate aleatoriu, care va fi stocată de dispozitivul dumneavoastră și, prin urmare, va asigura identificarea dumneavoastră. Durata de funcționare a fiecărui cookie este inclusă în descrierea relevantă.

Contextul juridic și temeiurile juridice ale cookie-urilor:

Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din regulament.

Principalele caracteristici ale modulelor cookie utilizate de site-ul web:

Cookie-uri strict necesare:

Dacă nu acceptați utilizarea modulelor cookie, anumite funcții nu vor fi disponibile pentru dumneavoastră.

Cookie-uri strict necesare pentru funcționare: Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru utilizarea site-ului web și permit utilizarea funcțiilor de bază ale site-ului. În lipsa acestor cookie-uri, mai multe funcții ale site-ului nu vă vor fi disponibile. Durata de viață a acestor cookie-uri este limitată exclusiv la durata sesiunii.

 

Cookie-uri de sesiune: Aceste cookie-uri stochează locația utilizatorului, limba browserului și moneda în care se face plata. Durata lor de viață durează până la închiderea browserului sau maximum 2 ore.

Cookie-uri cu conținut restricționat în funcție de vârstă: Aceste cookie-uri înregistrează faptul că s-a aprobat conținutul restricționat pentru anumite vârste și că persoana în cauză are peste 18 ani, durata de viață a acestora durează până la închiderea browserului.

Cookie-uri de produs recomandate: Înregistrează lista de produse destinate a fi recomandate, în cadrul funcției "Recomandă unui prieten". Durata de viață a acestora este de 60 de zile.

Versiunea mobilă, cookie-uri de design: Detectează dispozitivul utilizat de vizitator și trece la vizualizarea completă pe mobil. Durata de viață a acestora este de 365 de zile.

Cookie-uri de acceptare a cookie-urilor: La sosirea pe site, acceptați declarația privind stocarea de cookie-uri în fereastra corespunzătoare. Durata de viață a acestora este de 365 de zile.

Fursecuri de ieșire nr. 2: Înregistrează vizitatorul după 90 de zile, în conformitate cu opțiunea #2. Durata de viață a acestora este de 90 de zile.

Cookie-uri de identificare a backend-ului: Identificatorul serverului backend care deservește site-ul. Durata lor de viață durează până la închiderea browserului.

Cookie-uri statistice:

Cookie-urile Google Analytics: Google Analytics este instrumentul analitic al Google care permite proprietarilor de site-uri web și aplicații să obțină o imagine mai precisă a activităților vizitatorilor lor. Serviciul poate utiliza cookie-uri pentru a colecta informații și a întocmi rapoarte de date statistice privind utilizarea site-ului web, fără a identifica individual vizitatorii pentru Google. Google Analytics utilizează în principal cookie-uri " ga". Pe lângă raportarea de date statistice privind utilizarea site-ului web, Google Analytics, împreună cu cookie-urile de anunțuri descrise mai sus, poate fi utilizat și pentru a afișa anunțuri mai relevante în produsele Google (de exemplu, în Google Search) și pe web.

Cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului: Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care utilizatorul utilizează site-ul web, de exemplu, ce pagini vizitează cel mai frecvent utilizatorul sau ce mesaje de eroare primește de la site-ul web. Aceste module cookie nu colectează informații care să identifice vizitatorul, adică lucrează cu informații complet generale, anonime. Ei folosesc datele extrase din aceste informații pentru a îmbunătăți performanța site-ului web. Durata de viață a acestor module cookie este limitată exclusiv la durata sesiunii.

Cookie-uri de referință: Acestea înregistrează site-urile externe de pe care vizitatorul a ajuns pe site. Durata lor de viață durează până la închiderea browserului.

Ultimele cookie-uri de produs vizualizate: Înregistrează ultimul produs vizualizat de vizitator. Durata de viață a acestora este de 60 de zile.

Ultima categorie de cookie-uri vizualizate: Înregistrează ultima categorie vizualizată. Durata lor de viață este de 60 de zile.

Cookie-uri pentru coș: Înregistrează produsele adăugate în coș. Durata lor de viață este de 365 de zile.

Cookie-uri de ofertă inteligentă: Înregistrează condițiile de afișare a ofertelor inteligente (de exemplu, dacă vizitatorul a fost deja pe site, dacă are o comandă). Durata lor de viață este de 30 de zile.

Cookie-uri de marketing:

Cookie-uri Google Adwords Atunci când cineva vizitează site-ul nostru web, identificatorul cookie al vizitatorului va fi adăugat la lista de remarketing. Google utilizează cookie-uri - de exemplu, cookie-uri NID și SID - în produsele Google, cum ar fi pentru a personaliza anunțurile afișate în căutarea Google. Google utilizează aceste module cookie, de exemplu, pentru a reține căutările dvs. anterioare, interacțiunile cu anunțurile anumitor agenți de publicitate sau cu rezultatele căutărilor, sau vizitele pe site-urile web ale agenților de publicitate. Urmărirea conversiilor AdWords utilizează cookie-uri. Pentru a urmări vânzările și alte conversii rezultate din publicitate, cookie-urile sunt salvate pe computerul utilizatorului atunci când acesta face clic pe anunț. Unele metode comune de utilizare a modulelor cookie sunt: pentru a selecta anunțurile pe baza a ceea ce este relevant pentru utilizatorul respectiv, pentru a îmbunătăți rapoartele privind performanța campaniei și pentru a evita afișarea anunțurilor pe care utilizatorul le-a văzut deja.

Cookie-uri de remarketing: Aceste cookie-uri pot apărea vizitatorilor sau utilizatorilor anteriori atunci când aceștia navighează pe alte site-uri web din rețeaua Google Display Network sau caută termeni legați de produsele sau serviciile sale.

Facebook pixel (cookie-uri Facebook) Facebook pixel este un cod care permite întocmirea unui raport pe site-ul web privind conversiile, compilarea audiențelor țintă și obținerea de către proprietarul site-ului a unei analize detaliate privind utilizarea site-ului de către vizitatori. Facebook pixel permite afișarea de reclame personalizate pentru vizitatorii site-ului pe

 

la         platforma      de       Facebook.        Vă         puteți     citiți        Facebook's         Confidențialitate           de Facebook                  aici: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Puteți găsi informații suplimentare despre ștergerea modulelor cookie la următoarele linkuri:

 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 Margine: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Date prelucrate în scopul încheierii și executării contractului

În vederea încheierii și executării contractului, pot apărea mai multe cazuri de prelucrare a datelor. Prin prezenta vă informăm că prelucrarea datelor legate de gestionarea reclamațiilor și de administrarea drepturilor de garanție va fi efectuată numai dacă vă exercitați unul dintre aceste drepturi.

Dacă nu cumpărați prin intermediul magazinului online, ci ajungeți doar ca vizitator, atunci prevederile privind prelucrarea datelor în scopuri de marketing se pot aplica în cazul în care ne dați consimțământul pentru scopuri de marketing.

Activitățile de prelucrare a datelor în scopul încheierii și executării în detaliu a contractului sunt:

Contactați

Dacă, de exemplu, ne contactați prin e-mail, prin formularul de contact sau prin telefon pentru o anchetă privind un produs. Contactul prealabil nu este necesar, puteți comanda din magazinul online în orice moment în lipsa acestuia.

Date prelucrate

Datele furnizate de dvs. în momentul în care ne contactați.

Perioada de prelucrare a datelor

Prelucrăm datele doar până la încheierea contactului.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar acordat operatorului de date prin contactarea noastră. [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament]

Înregistrare pe site

Prin stocarea datelor furnizate la înregistrare, operatorul de date poate oferi servicii mai convenabile (de exemplu, persoana vizată nu va trebui să furnizeze datele sale de fiecare dată când face cumpărături pe site). Înregistrarea nu este o cerință pentru a contracta

Date prelucrate

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

În timpul prelucrării datelor, operatorul de date prelucrează numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, proprietățile produselor achiziționate și data achiziției.

Perioada de prelucrare a datelor

 

FansBRANDS® - Official Motorsport Fan Shop Până la retragerea consimțământului dumneavoastră.

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar acordat operatorului de date prin înregistrare. [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament].

Prelucrarea comenzii

Activități de prelucrare a datelor în cursul gestionării comenzilor, necesare în scopul executării contractului.

Date prelucrate

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

În timpul prelucrării datelor, operatorul de date prelucrează numele, adresa, adresa de e-mail, proprietățile produselor achiziționate, numărul comenzii și data achiziției.

În cazul în care plasați o comandă în magazinul online, prelucrarea datelor și furnizarea datelor este inevitabilă pentru executarea contractului.

Perioada de prelucrare a datelor

Prelucrăm datele timp de 5 ani, în conformitate cu termenul de prescripție de drept civil.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Executarea contractului. [Prelucrarea datelor în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din regulament].

Emiterea facturii

Prelucrarea datelor este efectuată în scopul emiterii unei facturi în conformitate cu legea și a îndeplinirii obligației de păstrare a documentului contabil. În conformitate cu alineatele (1)-(2) din secțiunea 169 din Legea contabilității, organizațiile economice trebuie să păstreze documentele contabile care susțin direct și indirect înregistrările contabile.

Date prelucrate

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Perioada de prelucrare a datelor

În conformitate cu alineatul (2) din secțiunea 169 din Legea contabilității, facturile emise trebuie păstrate timp de 8 ani de la emitere.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

În conformitate cu alineatul (1) din secțiunea 159 din Legea CXXVII din 2007 privind taxa pe valoarea adăugată, emiterea unei facturi este obligatorie și, în conformitate cu alineatul (2) din secțiunea 169 din Legea contabilității, facturile emise trebuie păstrate timp de 8 ani. [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (c) din regulament].

Prelucrarea datelor legate de livrarea produselor

Prelucrarea datelor este efectuată în scopul livrării produsului comandat.

Date prelucrate

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Perioada de prelucrare a datelor

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

 

Prelucrarea datelor este efectuată în scopul livrării produsului comandat.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Executarea contractului. [Prelucrarea datelor în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din regulament].

Destinatarii și persoanele împuternicite să prelucreze datele pentru livrarea de bunuri

Numele destinatarului: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Sediul social al destinatarului: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Numărul de telefon al destinatarului: 06-29-88-67-00

Adresa de e-mail a destinatarului: info@gls-hungary.com

Site-ul web al destinatarului: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Serviciul de curierat participă la livrarea produsului comandat în baza contractului încheiat cu operatorul de date. Serviciul de curierat prelucrează datele care îi sunt furnizate în conformitate cu politica de confidențialitate disponibilă pe site-ul său.

 

Numele destinatarului: UPS

Sediul social al destinatarului: Atlanta, Egyesült Államok

Numărul de telefon al destinatarului: +36 1 877 0000

Adresa de e-mail a destinatarului: https://www.ups.com/upsemail/input?loc=hu_HU

Site-ul web al destinatarului: https://www.ups.com/

Serviciul de curierat participă la livrarea produsului comandat în baza contractului încheiat cu operatorul de date. Serviciul de curierat prelucrează datele care îi sunt furnizate în conformitate cu politica de confidențialitate disponibilă pe site-ul său.

 

 

Gestionarea cererilor de garanție și a cererilor de despăgubire

În ceea ce privește drepturile de garanție, trebuie să procedăm în conformitate cu Decretul 19/2014. (IV. 29.) al Ministrului Economiei Naționale, care stabilește modalitatea de gestionare a acestor drepturi.

Date prelucrate

 

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

În ceea ce privește drepturile de garanție, trebuie să procedăm în conformitate cu Decretul 19/2014. (IV. 29.) al ministrului economiei naționale.

În conformitate cu decretul, trebuie să luăm act de cererea de garanție sau de garanție care ne-a fost notificată, în care înregistrăm:

 

 1. numele și adresa dumneavoastră, precum și o declarație prin care vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră indicate în înregistrare în conformitate cu decretul,
 2. denumirea și prețul de achiziție al obiectului corporal vândut în temeiul contractului încheiat între noi,
 3. data executării contractului,
 4. data raportării defectului,
 5. descrierea defectului,
 6. dreptul pe care doriți să îl valorificați pe baza dreptului dumneavoastră la garanție și

 

 1. modalitatea de tratare a cererii de garanție sau a cererii de chemare în garanție sau justificarea respingerii dreptului care se intenționează a fi invocat în baza cererii.

 

În cazul în care preluăm de la dumneavoastră produsul achiziționat, trebuie să emitem o confirmare de primire, care trebuie să includă următoarele:

 

 1. numele și adresa dumneavoastră,
 2. datele necesare pentru identificarea obiectului,
 3. data primirii obiectului și
 4. data la care puteți accepta obiectul reparat.

 

 

Perioada de prelucrare a datelor

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Întreprinderea este obligată să păstreze înregistrarea înregistrării cererii de garanție depusă de consumator timp de trei ani de la data înregistrării și să o prezinte la cererea autorității de control în acest sens.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic al prelucrării datelor este respectarea obligațiilor legale prevăzute de Decretul 19/2014 (IV. 29.) al Ministrului Economiei Naționale [alineatul (1) secțiunea 4. și alineatul (1) secțiunea 6] [Prelucrarea datelor în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Regulament].

Gestionarea altor plângeri privind protecția consumatorilor

Prelucrarea datelor va fi efectuată în scopul gestionării reclamațiilor privind protecția consumatorilor. În cazul în care vă adresați nouă cu o reclamație, prelucrarea datelor și furnizarea datelor va fi inevitabilă.

Date prelucrate

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Numele cumpărătorului, numărul de telefon, adresa de e-mail, conținutul reclamației.

Perioada de prelucrare a datelor

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Reclamațiile consumatorilor sunt păstrate timp de 3 ani, în baza Legii privind protecția consumatorilor.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Puteți decide în mod voluntar dacă intenționați să ne transmiteți o reclamație, dar dacă faceți acest lucru, suntem obligați să păstrăm reclamația dumneavoastră pentru o perioadă de 3 ani, în conformitate cu alineatul (7) din secțiunea 17/A din Legea CLV din 1997 privind protecția consumatorilor [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulament].

Date prelucrate în legătură cu verificabilitatea consimțământului

La înregistrare, la plasarea unei comenzi sau la abonarea la buletinul informativ, sistemul informatic stochează datele informatice legate de consimțământ în scopuri de evidență.

Date prelucrate

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Data consimțământului și adresa IP a persoanei vizate.

 

Perioada de prelucrare a datelor

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Datorită respectării dispozițiilor legale, consimțământul trebuie să poată fi verificat ulterior, prin urmare, datele sunt stocate pentru perioada de prescripție care urmează după încetarea prelucrării datelor.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Această obligație este prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din regulament [Prelucrarea datelor în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din regulament].

Prelucrarea datelor în scopuri de marketing

Prelucrarea datelor legate de trimiterea de buletine informative

Prelucrarea datelor este efectuată în scopul trimiterii de buletine informative.

Date procesate

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Perioada de prelucrare a datelor

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Până la retragerea consimțământului persoanei vizate.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar acordat operatorului de date prin abonarea la buletinul informativ. [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament].

Prelucrarea datelor legate de trimiterea și afișarea de anunțuri personalizate

Prelucrarea datelor este efectuată în scopul trimiterii de conținut publicitar în conformitate cu sfera de interes a persoanei vizate.

Date prelucrate

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Perioada de prelucrare a datelor

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Până la retragerea consimțământului dumneavoastră.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar, separat, acordat operatorului de date în momentul colectării datelor. [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament].

Remarketing

Prelucrarea datelor se realizează ca activitate de remarketing, activată de cookie-uri.

Date prelucrate

 

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Datele prelucrate de cookie-urile definite în notificarea privind cookie-urile.

Perioada de prelucrare a datelor

Perioada de stocare a datelor de către cookie-ul dat. Informații suplimentare sunt disponibile aici:

Informații generale despre cookie-uri de la Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informații Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informații pe Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar acordat operatorului de date prin utilizarea site-ului web. [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament].

Concursuri

Prelucrarea datelor este efectuată în scopul desfășurării concursurilor.

Date prelucrate

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Nume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Perioada de prelucrare a datelor

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Datele vor fi șterse după închiderea concursului, cu excepția datelor câștigătorilor, pe care operatorul de date este obligat să le păstreze timp de 8 ani, în conformitate cu Legea contabilității.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar acordat operatorului de date prin utilizarea site-ului web. [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament].

Activități suplimentare de prelucrare a datelor

În cazul în care operatorul de date intenționează să desfășoare orice alte activități de prelucrare a datelor, acesta va furniza informații prealabile cu privire la circumstanțele reale ale prelucrării datelor (contextul juridic și temeiul juridic al prelucrării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate, perioada de prelucrare a datelor).

Destinatarii datelor cu caracter personal

Activități ale operatorilor de date pentru stocarea datelor cu caracter personal

Numele persoanei împuternicite de către operator: UNAS Online Kft.

Datele de contact ale persoanei împuternicite de către operator:

Numărul de telefon al persoanei împuternicite de către operator:

Adresa de e-mail a persoanei împuternicite de către operator: unas@unas.hu

Sediul social al persoanei împuternicite de către operator: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Site-ul web al persoanei împuternicite de către operator: unas.hu

 

Operatorul de date efectuează stocarea datelor cu caracter personal pe baza unui contract încheiat cu Operatorul de date. Persoana împuternicită de operator nu are dreptul de a accesa datele cu caracter personal.

Activități ale operatorilor de date legate de trimiterea de buletine informative

Numele companiei care operează sistemul de buletin informativ: UNAS Online Kft.

Sediul social al societății care gestionează sistemul de newsletter: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Numărul de telefon al societății care gestionează sistemul de buletin informativ:

Adresa de e-mail a companiei care operează sistemul de newsletter: unas@unas.hu

Pagina de internet a societății care operează sistemul de buletin informativ: unas.hu

Persoana împuternicită de operator participă la trimiterea buletinelor informative în temeiul unui contract încheiat cu operatorul de date. În cadrul acestei participări, persoana împuternicită de către operator prelucrează numele și adresa persoanei vizate, în măsura în care acest lucru este necesar pentru trimiterea buletinelor informative.

Activități ale operatorilor de date legate de trimiterea de buletine informative

Numele companiei care operează sistemul de buletin informativ: ActiveCampaign

Sediul înregistrat al companiei care operează sistemul de newsletter: 150 North Michigan Avenue Suite 1230 Chicago, IL 60601 Statele Unite ale Americii.

Numărul de telefon al societății care gestionează sistemul de buletin informativ: +1 (773) 904-0945

Adresa de e-mail a companiei care operează sistemul de newsletter: https://www.activecampaign.com/contact/

Site-ul web al companiei care operează sistemul de buletin informativ:

Persoana împuternicită de operator participă la trimiterea buletinelor informative în temeiul unui contract încheiat cu operatorul de date. În cadrul acestei participări, persoana împuternicită de către operator prelucrează numele și adresa persoanei vizate, în măsura în care acest lucru este necesar pentru trimiterea buletinelor informative.

Prelucrarea datelor legate de contabilitate

Numele persoanei împuternicite de către operator: P-Kontroll Bt.

Sediul social al persoanei împuternicite de către operator: 2600 Vác, Pap Béla u. 10.

Numărul de telefon al persoanei împuternicite de către operator: +36-27/316-210 E-mail al persoanei împuternicite de către operator: konyveles@pkontroll.hu Website al persoanei împuternicite de către operator: www.pkontroll.hu

Persoana împuternicită de operator participă la contabilitate în temeiul unui contract încheiat în scris cu operatorul de date. În cadrul acestei participări, persoana împuternicită de operator prelucrează numele și adresa persoanei vizate, în măsura în care este necesar pentru înregistrările contabile, pentru perioada prevăzută la alineatul (2) din secțiunea 169 din Legea contabilității, și le va șterge imediat după aceea.

Activități ale operatorilor de date legate de facturare

Numele persoanei împuternicite de către operator: Innovip.hu Kft.

Sediul social al persoanei împuternicite de către operator: 6723 Szeged, Gát utca 7/B.

Numărul de telefon al persoanei împuternicite de către operator: +36 20 367 6755 E-mail al persoanei împuternicite de către operator: iroda@innovip.hu Website al persoanei împuternicite de către operator: https://www.innovip.hu/

Operatorul de date participă la înregistrarea documentelor contabile în temeiul unui contract încheiat în scris cu operatorul de date. În cadrul acestei participări, persoana împuternicită de către operator prelucrează numele persoanei vizate și

 

adresa, în măsura în care este necesar pentru înregistrările contabile, pentru perioada respectivă, în conformitate cu alineatul (2) din secțiunea 169 din Legea contabilității, și le va șterge imediat după aceea.

Activități ale operatorilor de date legate de funcționarea sistemului CRM

Numele persoanei împuternicite de către operator: UNAS Online Kft.

Sediul social al persoanei împuternicite de către operator: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Numărul de telefon al persoanei împuternicite de către operator:

Adresa de e-mail a persoanei împuternicite de către operator: unas@unas.hu

Site-ul web al persoanei împuternicite de către operator: unas.hu

Persoana împuternicită de operator participă la înregistrarea comenzilor în temeiul unui contract încheiat cu operatorul de date. În cadrul acestei participări, persoana împuternicită de către operator prelucrează numele, adresa, numărul de telefon, numerele și datele comenzilor persoanei vizate, în termenul de prescripție prevăzut de legea civilă.

Programul Magazin de încredere (Megbízható bolt)

În scopul operării programului Megbízható Bolt al www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., număr de identificare fiscală: 24868291-2-42, număr de înregistrare a societății: 01-09-186759), adresa de e-mail a cumpărătorului și numele produsului achiziționat vor fi transmise către arukereso.hu. Scopul transferului de date: solicitarea și afișarea feedback-ului clientului. Online Comparison Shopping Kft. prelucrează datele cu caracter personal transferate în acest mod în conformitate cu Politicile de prelucrare a datelor și de confidențialitate ale www.arukereso.hu. În ceea ce privește datele transferate în acest domeniu, Online Comparison Shopping Kft. se califică drept operator de date.

Transferul de date către țări terțe EXEMPLU

Persoana împuternicită de operator indicată mai jos este situată în afara teritoriului Uniunii Europene și desfășoară activități de prelucrare a datelor în afara Uniunii Europene. Persoana împuternicită de către operator efectuează activitățile de prelucrare a datelor în conformitate cu clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană.

The Rocket Science Group LLC (MailChimp)

Adresă: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 E-mail: legal@mailchimp.com

Telefon: (404) 806-5843

 

 

Drepturile dumneavoastră în cursul prelucrării datelor

În perioada de prelucrare a datelor, aveți următoarele drepturi în conformitate cu dispozițiile regulamentului:

 

dreptul de a retrage consimțământul

accesul la datele cu caracter personal și la informațiile legate de prelucrarea datelor dreptul la rectificare

restricționarea prelucrării datelor, dreptul la ștergere

dreptul de a obiecta

dreptul la portabilitatea datelor.

 

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, acest lucru va implica identificarea dumneavoastră, iar operatorul de date trebuie să comunice în mod obligatoriu cu dumneavoastră. Prin urmare, în scopul identificării, va fi necesar să furnizați date cu caracter personal (dar numai datele dvs. deja prelucrate de către Operatorul de date pot servi drept bază de identificare), iar reclamațiile dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor vor fi disponibile în contul dvs. de e-mail în perioada specificată în această Notă de confidențialitate privind reclamațiile. Dacă ați fost clientul nostru și doriți să vă identificați în scopul gestionării reclamațiilor sau al procesului de gestionare a garanțiilor, vă rugăm să introduceți și ID-ul comenzii dvs. pentru identificare. În acest fel, vă putem identifica ca fiind clientul nostru.

Operatorul de date va răspunde plângerilor în ceea ce privește prelucrarea datelor în termen de cel mult 30 de zile.

Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în orice moment, caz în care datele furnizate vor fi șterse din sistemul nostru. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în cazul unei comenzi care nu a fost încă onorată, retragerea consimțământului poate avea ca rezultat faptul că nu vom putea finaliza livrarea comenzii dvs. În plus, în cazul în care achiziția a fost deja finalizată, pe baza reglementărilor contabile, nu putem șterge din sistemele noastre data referitoare la facturare, iar dacă există o sumă rămasă neplătită de către dumneavoastră către noi, putem prelucra datele dumneavoastră chiar și în cazul retragerii consimțământului dumneavoastră pe baza interesului legitim de colectare a datoriilor.

Accesul la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a obține din partea operatorului de date o confirmare cu privire la faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, iar în acest caz, aveți dreptul de a:

 

 a obține acces la datele cu caracter personal prelucrate și

 a primi informații de la operatorul de date cu privire la următoarele: scopurile prelucrării datelor;

 categoriile de date cu caracter personal prelucrate;

 informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal;

 perioada preconizată de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă;

 existența dreptului dumneavoastră de a solicita operatorului de date rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc sau de a vă opune unei astfel de prelucrări;

 dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

 în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;

 existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative privind logica implicată, precum și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dumneavoastră.

 

Scopul exercitării acestor drepturi poate fi acela de a stabili și verifica legalitatea prelucrării datelor, prin urmare, în cazul unor cereri multiple de informații, operatorul de date poate percepe o taxă echitabilă în schimbul furnizării informațiilor.

Accesul la datele cu caracter personal este asigurat de către operatorul de date prin trimiterea prin e-mail a datelor cu caracter personal prelucrate și a informațiilor, după identificarea dumneavoastră. În cazul în care v-ați înregistrat, vă asigurăm accesul astfel încât să vă puteți vizualiza și verifica datele cu caracter personal prin conectarea la contul dvs. de utilizator.

Vă rugăm să indicați în cererea dumneavoastră că solicitați acces la datele cu caracter personal sau la informații privind prelucrarea datelor.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la operatorul de date, fără întârziere, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

 

Aveți dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 

exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care să permită operatorului de date să verifice exactitatea datelor cu caracter personal, iar dacă datele exacte pot fi stabilite imediat, atunci nu va avea loc nicio restricție;

 

 prelucrarea datelor este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal din orice motiv (de exemplu, pentru că datele sunt necesare pentru o eventuală revendicare) și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării acestora;

 operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale sau

 în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor, dar interesul legitim al operatorului de date poate servi, de asemenea, drept motiv pentru aceasta, prelucrarea datelor trebuie limitată până când se poate stabili dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra motivelor legitime menționate de dumneavoastră.

 

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, aceste date cu caracter personal sunt prelucrate, cu excepția stocării, numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Veți fi informat de către operatorul de date înainte de ridicarea restricției de prelucrare (cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ridicarea restricției).

Dreptul la ștergere - dreptul de a fi uitat

Aveți dreptul de a obține de la operatorul de date ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 

 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod de către operatorul de date;

 vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 vă opuneți prelucrării pe baza interesului legitim și nu există motive legitime care să prevaleze (și anume interesul legitim) pentru prelucrare,

 datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal de către operatorul de date, în cazul în care acest lucru a fost stabilit pe baza plângerii,

 datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru, la care este supus operatorul de date.

 

În cazul în care operatorul de date, pe baza oricărui temei legal, a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să șteargă datele cu caracter personal din oricare dintre motivele de mai sus, operatorul, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa ceilalți operatori de date care prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legături către aceste date cu caracter personal, precum și a oricărei copii sau replicări a acestora.

Ștergerea nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

 

pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;

sau pentru respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru la care se supune operatorul de date (prelucrarea datelor în cadrul facturării este unul dintre aceste cazuri, deoarece reținerea facturii este prevăzută de lege) sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul de date;

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale (de exemplu, în cazul în care operatorul de date are vreo pretenție împotriva dumneavoastră care nu a fost încă îndeplinită sau dacă există un proces de gestionare a plângerilor în curs de desfășurare).

 

Dreptul de opoziție

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și care se bazează pe interese legitime. În acest caz, operatorul de date nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul de date demonstrează că există motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal.

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unui astfel de marketing, care include crearea de profiluri în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri.

Dreptul la portabilitatea datelor

În cazul în care prelucrarea datelor este efectuată în mod automatizat sau dacă gestionarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră voluntar, aveți dreptul de a solicita operatorului de date datele pe care le-ați furnizat operatorului de date, pe care operatorul de date le va trimite în format xml, JSON sau csv la dispoziția dumneavoastră și, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca operatorul de date să transmită datele în această formă unui alt operator de date.

Procesul decizional automatizat

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automatizată (inclusiv profilul) și care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar și semnificativ. În aceste cazuri, operatorul de date va pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Cele de mai sus nu se aplică în cazul în care decizia:

 

 este necesară pentru încheierea și executarea contractului dintre dumneavoastră și operatorul de date;

 este autorizată de legislația Uniunii sau a unui stat membru care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime; sau

 se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

 

Raportarea la sistemul de înregistrare a protecției datelor

În conformitate cu Legea privind protecția vieții private, operatorul de date trebuie să raporteze anumite activități de prelucrare a datelor la sistemul de înregistrare a protecției datelor. Această obligație de raportare a încetat la 25 mai 2018.

Numărul de înregistrare la NAIH (Autoritatea Națională Maghiară pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației) înainte de 25 mai 2018:

Numărul de înregistrare pentru protecția datelor: NAIH-103878/2016

Măsuri de securitate a datelor

Operatorul de date declară că a luat măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii, precum și împotriva distrugerii și deteriorării accidentale, precum și împotriva inaccesibilității datorate schimbărilor în tehnologia utilizată.

Operatorul de date va face tot ceea ce îi stă în putință din punct de vedere organizatoric și tehnic pentru a se asigura că persoanele împuternicite de către acestea iau, de asemenea, măsuri adecvate de securitate a datelor atunci când lucrează cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

Remedii

În cazul în care, în opinia dumneavoastră, operatorul de date a încălcat o dispoziție legală referitoare la prelucrarea datelor sau nu a îndeplinit niciuna dintre solicitările dumneavoastră, atunci, pentru a pune capăt presupusei prelucrări ilegale a datelor, puteți iniția procedura de investigare a Autorității Naționale Maghiare pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (adresa poștală: H-1363 Budapesta, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, numere de telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838;

+36 (1) 391 1400).

De asemenea, dorim să vă informăm că, în cazul unei încălcări a dispozițiilor legale privind prelucrarea datelor sau dacă operatorul de date nu a îndeplinit vreuna dintre solicitările dumneavoastră, puteți intenta o acțiune civilă împotriva operatorului de date în instanță.

Modificarea politicii de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica aceste informații privind gestionarea datelor într-un mod care nu afectează scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor. Prin utilizarea site-ului web după intrarea în vigoare a modificării, acceptați informarea de confidențialitate modificată.

În cazul în care operatorul de date dorește să efectueze o prelucrare ulterioară a datelor colectate în alt scop decât cel al colectării acestora, vă va informa, înainte de a începe orice prelucrare ulterioară a datelor, cu privire la scopul prelucrării datelor și la următoarele informații:

 

 perioada preconizată de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă;

 existența dreptului dumneavoastră de a solicita operatorului de date accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, sau de a vă opune unei astfel de prelucrări în cazul prelucrării datelor din motive de interes legitim sau de a solicita asigurarea portabilității datelor în cazul prelucrării datelor pe baza consimțământului sau a relației contractuale;

 în cazul prelucrării datelor pe baza consimțământului, că vă puteți retrage consimțământul în orice moment, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

 dacă furnizarea de date cu caracter personal se bazează pe legislație sau pe o obligație contractuală sau este o condiție prealabilă pentru încheierea unui contract, precum și dacă sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal și ce consecințe posibile poate avea nerespectarea obligației de a furniza datele;

 existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative privind logica implicată, precum și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dumneavoastră.

 

Prelucrarea datelor poate începe numai după aceea și, în cazul prelucrării datelor pe baza consimțământului, va fi necesar și consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor, pe lângă furnizarea informațiilor de mai sus.