Termeni și condiții
Politica de confidentialitate
Termeni și condiții

CONDIŢII CONTRACTUALE GENERALE (CCG)

www.fansbrands.ro

Data intrării în vigoare: 30.11.2018

Share

Preambul

Bine aţi venit pe pagina noastră web! Vă mulţumim pentru încrederea acordată prin achiziţia Dvs.!

Prezentele CCG pentru magazin web au fost create cu ajutorul generatorului de CCG Prietenos cu Consumatorii.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentul document înainte de confirmarea comenzii Dvs. pentru că odată cu această confirmare acceptaţi conţinutul prezentelor CCG! Dacă aveţi întrebări legate de prezentele Condiţii Contractuale Generale, utilizarea paginii web, unele produse, decursul achiziţiei, sau dacă aţi dori discutaţi cu noi o dorinţe individuală, vă rugăm să contactaţi angajatul nostru prin modalităţile de contact descrise!

Impressum: datele Prestatorului (Vânzător, Companie)

 • Numele: Pit Box Kft.
 • Sediul: Ungaria 2600 Vác, Vám utca 10 1/4
 • Adresa de corespondenţă: Ungaria 2600 Vác, Vám utca 10 1/4
 • Registrul Comerţului competent: înregistrat la Reg. Com. de pe lângă Tribunalul Budapesta la 16.02.2011
 • Nr. Reg. Com.: 13-09-144768
 • CUI: 23163885-2-13
 • Reprezentant: Chertes Levente
 • Telefon: 0742.583.157
 • Name: Pit Box Kft.
 • E-mail: sales@fansbrands.com
 • Pagina web: https://www.fansbrands.ro

Noţiuni

 • Părţile: Vânzătorul şi Cumpărătorul împreună
 • Consumator: persoana fizică care acţionează în afara profesiei, activităţii independente sau comerciale
 • Contract de consumator: contract al cărui un subiect este considerat consumator
 • Competent Trade Register: registered with the Trade Register at the Budapest Court on February 16th, 2011
 • Pagină web: pagina web https://www.fansbrands.ro care serveşte la încheierea contractului
 • Contract: contract de vânzare-cumpărare încheiat între Vânzător şi Cumpărător prin intermediul Paginii web şi a corespondenţei electronice.
 • Mijloc de comunicare la distanţă: mijloc care corespunde pentru efectuarea declaraţiei contractuale de la distanţă dintre părţi cu scopul încheierii contractului. Acest mijloc poate fi formular cu destinatar sau fără, scrisoare standard, anunţul publicat în presă cu pagină de comandă, catalog, telefon, telefax precum şi mijlocul de contact prin internet.
 • Contract încheiat de la distanţă: contractul de consumator încheiat fără prezenţa fizică simultană ale părţilor contractante în cadrul unui sistem de vânzare de la distanţă pentru vânzarea unui produs sau serviciu conform contractului astfel încât părţile contractante să utilizeze doar mijloace care permit comunicarea de la distanţă dintre părţi.
 • Produs: orice bunuri mobile de pe oferta Paginii web destinate comercializării care face obiectul Contractului
 • Companie: persoana care acţionează în cadrul profesiei, activităţii independente sau comerciale
 • Cumpărător/Dvs: persoana care depune o ofertă de cumpărarea prin intermediul Paginii web
 • Garanţie: garanţia dintre consumator şi companie conform contractelor încheiate (în continuare: contract de consumator) şi a Codului Civil,
  • 1.a. pentru garanţia de executarea contractului, asumată de către companie pentru executarea corespunzătoare a contractului dincolo de obligaţiile legale sau în lipsa acestora, în mod voluntar, respectiv
  • 2.b. garanţie în baza prevederilor legale.

Prevederi legale aferente:

Contractul este supus legislaţiei maghiare, în special cele de mai jos:

Legea nr. CLV din 1997 despre protecţia consumatorilor

Legea nr. CVIII din 2001 despre prestările de servicii comerciale electronice precum şi unele chestiuni privind serviciile legate de societatea informatică

Legea nr. V din 2013 despre Codul Civil

Hotărârea de Guvern nr. 151/2003 (IX.22.) despre garanţia obligatorie pentru articole de consum de durată

Hotărârea de Guvern nr. 45/2014 (II.26.) despre regulile detaliate pentru contractele între consumator şi companie

Directive NGM nr. 19/20154 (IV.29.) despre regulile pentru rezolvarea pretenţiilor de garanţie pentru bunuri vândute în cadrul contractelor dintre consumator şi companie

Legea nr. LXXVI din 1997 despre drepturile de autor

Legea nr. CXX din 2011 despre dreptul de autodeterminare informatică şi libertatea de informaţie

REGULAMENTUL nr. 302/2018 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI EUROPEAN (28.02.2018) privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE

REGULAMENTUL nr. 679/2016 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI EUROPEAN (20.04.2016) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor.

Valabilitatea şi acceptarea CCG

Conţinutul contractului încheiat este guvernat – pe lângă prevederile legale obligatorii – de prezentele Condiţii Comerciale Generale (în continuare: CCG). Conform acestora, CCG conţine drepturile şi obligaţiile dintre Dvs. şi noi, condiţiile încheierii contractului, termenele de îndeplinire, condiţiile de livrare şi transport, regulile de răspundere precum şi condiţia exercitării dreptului de reziliere.

Informaţiile tehnice necesare utilizării Paginii web, pe care prezentele CCG nu le conţin, se găsesc în alte informaţii de pe Pagina web.

Înainte de confirmarea comenzii, Dvs. sunteţi obligat să luaţi la cunoştinţă prevederile prezentelor CCG. Prin cumpărarea prin intermediul magazinului nostru web Dvs. acceptaţi prevederile prezentelor CCG, iar CCG devin parte integrantă a contractului încheiat între Dvs. şi Vânzător.

Limba contractuală, forma contractului

Limba contractelor sub incidenţa prezentelor CCG este limba maghiară.

Contractele încheiate sub incidenţa prezentelor CCG nu sunt considerate contracte în scris dacă nu au fost înregistrate de către Vânzător.

Preţuri

Preţurile se înţeleg în RON şi includ TVA 27%. Preţurile au caracter informativ; ne rezervăm dreptul la modificarea preţurilor.

Rezolvarea reclamaţiilor şi posibilităţi de aplicare ale drepturilor

Consumatorul poate prezenta reclamaţiile legate de produs sau activitatea Vânzătorului la următoarele adrese de contact:

 • Telefon: +36 273 00 600 sau +36 702 417 560
 • Adresă internet: https://www.fansbrands.ro
 • E-mail: sales@fansbrands.com; admin@fansbrands.com

Consumatorul îşi poate transmite reclamaţiile legate de distribuţia produselor către consumator, respectiv comportamentul, activitatea sau omisiunile legate direct de comercializare ale persoanelor care activează în numele sau pentru companie către companie în scris sau verbal.

Compania este obligată să analizeze şi să remedieze conform necesităţilor imediat reclamaţiile verbale. Dacă consumatorul nu este de acord cu rezolvarea reclamaţiei, sau dacă analiza imediată a reclamaţiei nu este posibilă, compania este obligată să întocmească imediat un proces verbal despre reclamaţie şi punctul de vedere legate de aceasta şi să transmită o copie consumatorului în cazul unei reclamaţii verbale. În cazul reclamaţiilor verbale transmise prin telefon sau alte mijloace de comunicare electronică se va trimite consumatorului în cel mult 30 zile – conform prevederilor despre răspunsul la reclamaţiile în scris – împreună cu răspunsul. În rest, în cazul reclamaţiilor în scris, compania este obligată să urmeze procedura de mai jos. Compania este obligată – cu excepţia dacă prevederile legale competente aplicabile ale Uniunii Europene dispun altfel – să răspundă în scris şi să ia măsuri pentru transmitere în termen de 30 zile de la recepţie. Termeni mai scurţi sau mai lungi pot fi prevăzuţi de prevederile legale. Compania este obligată să justifice respingerea. Compania este obligată să prevadă fiecare reclamaţie transmisă prin telefon sau mijloace de comunicare electronică cu un număr de înregistrare.

Procesul verbal întocmit despre reclamaţie trebuie să conţină următoarele:

 1. numele şi adresa consumatorului,
 2. ocul, timpul şi modul de transmitere a reclamaţiei,
 3. descrierea detaliată a reclamaţiei consumatorului, registrul documentelor prezentate de către consumator precum şi alte dovezi,
 4. declaraţia companiei referitor la punctul de vedere faţă de reclamaţia consumatorului, dacă este posibilă analizarea imediată a reclamaţiei,
 5. persoana care a întocmit procesul verbal – cu excepţia reclamaţiilor prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare electronică – semnătura consumatorului,
 6. locul şi data întocmirii procesului verbal,
 7. în cazul reclamaţiei transmise prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare electronică, numărul de identificare unic al reclamaţiei.

Compania este obligată să păstreze timp de cinci ani procesul verbal despre reclamaţie şi copia răspunsului şi să prezinte acestea autorităţilor de verificare la solicitare.

În cazul respingerii reclamaţiei, compania este obligată să înştiinţeze consumatorul în scris despre posibilităţile de a se adresa organelor competente sau de mediere – în funcţie de felul reclamaţiei. Înştiinţarea trebuie să conţină sediul şi datele de contact al organului competent sau de mediere. Înştiinţarea trebuie menţioneze şi dacă compania doreşte să apeleze la procedura de mediere în caz de litigiu.

În cazul în care litigiul dintre Vânzător şi Cumpărător nu se poate soluţiona prin negocieri, consumatorul are următoarele posibilităţi de a-şi aplica drepturile:

Depunerea unei reclamaţii la autorităţile pentru protecţia consumatorului.

Dacă consumatorul constată încălcarea drepturilor sale de consumator, se poate adresa autorităţii pentru protecţia consumatorului. După analiza reclamaţiei autoritatea decide despre deschiderea unei proceduri de protecţia consumatorului. Sarcinile de primă instanţă le revin autorităţilor competente la pe raza sediului consumatorului; lista acestora se găseşte la: http://jarasinfo.gov.hu/

Procedură în instanţă.

Conform prevederilor Legii nr. V din 2013 despre Codul Civil precum şi ale Legii nr. CXXX din 2016 despre Codul de Procedură Civilă, consumatorul are dreptul să se adreseze instanţelor judecătoreşti pentru a-şi aplica drepturile în cadrul unui proces civil.

Vă informăm că puteţi depune plângere de consumator împotriva noastră. Dacă plângerea Dvs. este respinsă, vă puteţi adresa şi Instanţei de Mediere competentă la adresa Dvs.: condiţia iniţierii unei proceduri de mediere este ca consumatorul să încerce soluţionarea litigiului direct cu compania. La cererea consumatorului, în locul autorităţii competente de poate stabili competenţa instanţei de mediere.

Compania este obligată să coopereze în cadrul procedurii de mediere.

În cadrul acesteia, compania este obligată să răspundă la solicitarea instanţei de mediere, precum şi să se prezinte în faţa acestuia („asigurarea prezenţei persoanei competente pentru încheierea unui acord la audiere”).

Dacă sediul sau punctul de lucru al companiei nu este înregistrat în judeţul de pe raza de competenţă a instanţei de mediere, obligaţia companiei se extinde şi asupra posibilităţii încheierii unui acord în scris.

În cazul nerespectării obligaţiei de cooperare, autoritatea de protecţia consumatorului are competenţa să aplice amenzi obligatorii împotriva companiei în cazul schimbărilor prevederilor legale în cazul comportamentului nelegal al companiei, fără a putea să omită acest lucru. Pe lângă legea pentru protecţia consumatorului au fost modificate şi prevederile legii aplicabile pentru companii mici şi mijlocii astfel, încât nici în cazul companiilor mici şi mijlocii nu se va putea omite aplicarea unei amenzi.

Cuantumul amenzii în cazul companiilor mici şi mijlocii este între 15.000 Ft şi 500.000 Ft, iar în cazul companiilor care nu sunt mici şi mijlocii, cu un venit anual net de peste 100.000.000 Ft este între 15.000 Ft până la 5% din venitul anual net al companiei, dar cel mult 500.000.000 Ft. Scopul introducerii amenzii obligatorii este sublinierea cooperării cu autorităţile de mediere, respectiv asigurarea participării companiilor la procesul de mediere.

Instanţa de mediere are competenţa să soluţioneze litigiile de consumatori şi în afara instanţei. Sarcina instanţei de mediere este ajungerea la o înţelegere între părţi cu scopul soluţionării litigiului; în cazul în care acest lucru nu are succes, ia o decizie pentru asigurarea aplicării simple, rapide, eficiente şi economice ale drepturilor consumatorului. La solicitarea consumatorului sau a companiei instanţei de mediere consiliază consumatorul cu privire la drepturile şi obligaţiile consumatorului.

Procedura instanţei de mediere este iniţiată la cererea consumatorului. Cererea se va depune în scris la preşedintele instanţei de mediere prin scrisoare, telegramă, fax sau orice alt mijloc care permite stocarea permanentă de către destinatar şi afişarea datelor stocate în forma şi conţinutul neschimbat.

Cererea trebuie să conţină

 1. numele, adresa sau locul de şedere al consumatorului,
 2. numele, sediul sau punctul de lucru al companiei implicate în litigiul cu consumatorul,
 3. desemnarea instanţei solicitate de către consumator în locul instanţei/autorităţii de mediere competente,
 4. descrierea scurtă a punctului de vedere al consumatorului, argumentele care stau la baza acestuia precum şi documente justificative,
 5. declaraţia consumatorului referitor la faptul că a încercat soluţionarea litigiului direct cu compania,
 6. declaraţia consumatorului despre faptul că nu a început procedura unui alt organ de mediere competent în aceeaşi cauză, nu a depus cerere în acest sens şi nu a depus cerere pentru emiterea unui ordin de reducere de preţ,
 7. cererea pentru decizie organului,
 8. semnătura consumatorului.

Cererii i se va ataşat documentul sau copia (extrasul) acestuia la a cărui conţinut se referă consumatorul ca şi dovadă, în special declaraţia în scris a companiei de respingerea reclamaţiei, iar în lipsa acesteia, alte documente justificative din posesia consumatorului despre încercarea unei soluţionări amiabile prevăzute.

Dacă consumatorul acţionează printr-un împuternicit, cererii i se va ataşat împuternicirea.

Informaţii detaliate despre instanţele de mediere se găsesc la: http://www.bekeltetes.hu

Informaţii detaliate despre instanţele de mediere competente teritorial se găsesc la: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Platformă Online pentru soluţionarea litigiilor

Comisia Europeană a înfiinţat o pagină web unde se pot înregistra consumatorii având posibilitatea de a-şi soluţiona prin intermediul acestuia litigiile legate de achiziţiile online prin completarea unei cereri, evitând procedura în instanţă. Astfel, consumatorii îşi pot exercita drepturile fără a fi împiedicaţi de distanţă.

Dacă doriţi să depuneţi plângere în legătură cu un produs sau un serviciu cumpărat pe internet şi nu doriţi să apelaţi la instanţă, puteţi apela şi la posibilitatea soluţionării online.

Pe pagina web Dvs. şi vânzătorul împotriva căruia aţi depus reclamaţie, puteţi alege împreună organul pe care îl însărcinaţi cu soluţionarea litigiului.

Platforma pentru soluţionarea litigiilor se găseşte la: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Drepturi de autor:

Conform al. 1.(1) al Legii nr. LXXVI. din 1999 despre drepturile de autor (în continuare: Szjt.), pagina web este considerată creaţie de autor, astfel fiecare element al acesteia este protejată juridic. Conform al. 1.(1) al Szjt., utilizarea fără acord ale soluţiilor grafice şi de software, ale creaţiilor de programare respectiv ale oricăror creaţii prin care pagina web sau orice părţi ale acesteia pot fi modificate, este interzisă. Preluarea oricăror materiale de pe pagina web şi baza de date a acesteia este permisă doar cu acordul în scris al proprietarului drept şi doar cu referire la pagina web şi menţionarea sursei. Proprietarul de drept: Pit Box Kft.

Invaliditate parţială, cod de comportament

Dacă o prevedere ale CCG este deficitară sau invalidă, restul prevederilor îşi păstrează valabilitatea, iar în locul prevederii deficitare sau invalide se aplică prevederile legale aplicabile.

Vânzătorul nu are un cod de comportament conform prevederilor legale de interdicţie ale practicilor comerciale neoneroase faţă de consumatori.

Funcţionarea conţinutului de date digitale, măsuri tehnice de protecţie

Accesibilitatea serverelor care asigură datele ce apar pe pagina web este de peste 99,9%. Întregul conţinut de date este stocat regulat, astfel în caz de probleme, conţinutul original de date poate fi reconstituit. Datele care apar pe pagina web sunt stocate în baze de date MSSQL şi MYSQL. Datele sensibile sunt stocate cu criptare corespunzătoare, iar pentru criptarea acestora utilizăm sprijin hardware inclus în procesor.

Informaţii despre caracteristicile esenţiale ale produselor

Informaţiile despre caracteristicile esenţiale ale produselor care pot fi cumpărate pe pagina web se găsesc la descrierea produselor în parte. Datele de pe pagina web au doar caracter informativ! În unele cazuri, imaginile sunt ilustraţii, culorile nu corespund întotdeauna realităţii!

Corectarea introducerii eronate de date – Răspundere pentru corectitudinea datelor introduse

În cadrul comenzii aveţi posibilitatea în mod continuu să modificaţi datele introduse înainte de finalizarea comenzii (prin apăsarea butonului de întoarcere la căutare se deschide o fereastră; astfel datele introduse pot fi modificate şi dacă aţi trecut deja la următoarea pagină). Vă atragem atenţia că este răspunderea Dvs. să introduceţi exact datele Dvs., deoarece produsul este facturat si expediat în baza datelor indicate de Dvs. Odată cu comanda, Dvs. luaţi la cunoştinţă că Vânzătorul are dreptul să vă impună toate cheltuielile şi daunele din cauza introducerii eronate ale datelor Dvs. Vânzătorul exclude orice fel de răspundere pentru execuţie în baza datelor eronate. Vă atragem atenţia că în cazul în care adresa de e-mail este indicată greşit sau dacă căsuţa poştală este plină poate duce la lipsa trimiterii confirmării şi poate duce la eşuarea contractului.

Procedură în caz de preţ greşit

Vânzătorul nu este responsabil pentru preţurile afişate greşit în mod evident, în ciuda grijii sale şi/sau din cauza unei erori a sistemului informatic.

Este considerat preţ afişat în mod evident eronat:

 • preţ de 0 RON,,
 • preţ cu reducere, dar care afişează în mod eronat reducerea (de ex. în cazul unui produs de 20RON, pe lângă afişarea reducerii de 20% produs oferit la 10 RON),
 • cazuri în care este evident că produsul nu a fost afişat la preţul de piaţă justificat şi Vânzătorul vinde acesta fără reducere (preţ afişat în mod evident eronat: 20RON în loc de 200RON).

Preţul de piaţă justificat este preţul mediu de pe paginile de căutare pentru produse.

În cazul afişării preţului eronat Vânzătorul oferă posibilitatea de a cumpăra produsul la preţul pieţei; în baza acestei informaţii, Cumpărătorul poate decide dacă comandă produsul la preţul real sau reziliază comanda fără nici o consecinţă juridică negativă.

Utilizarea paginii web

Pagina web oferă posibilitatea prezentării produselor şi comenzii online pentru Consumatori. Consumatorul poate căuta pe pagina web cu ajutorul punctelor de meniu. Produsele se găsesc în sisteme de categorii. În categoria produselor reduse se găsesc toate produsele reduse din magazinul online. La fiecare produs apare în parte data începerii şi expirării reducerii, sau data începerii cu menţiunea „până la epuizarea stocului”.

La punctul de meniu Mai mult mai ieftin găsiţi produsele pentru care magazinul online oferă reducere de cantitate în cazul comandării de mai multe produse.

La punctul de meniu Noutăţi se găsesc produsele nou apărute în gama paginii web. Prin clic pe numele categoriei se vede lista produselor din această categorie. Dacă nu încap toate produsele din categoria respectivă, atunci se poate merge mai departe cu ajutorul cifrelor deasupra şi sub produse. Din lista produselor la pagina detaliată ale produselor se ajunge prin clic pe numele paginii, unde vă puteţi informa despre caracteristicile şi preţul produsului.

Pe pagina web se pot căuta produse şi cu ajutorul cuvintelor cheie. Rezultatele căutării conform condiţiilor de căutare sunt afişate într-o listă asemenea categoriei.

Produsul selectat se poate pune în coş prin apăsarea butonului „coş”, iar lângă acesta se poate selecta numărul de bucăţi. Cumpărătorul poate verifica conţinutul coşului cu ajutorul meniului Coş. Aici se poate modifica cantitatea produselor puse în coş respectiv se poate şterge. Coşul se poate goli complet cu ajutorul butonului Golire Coş.

Prin apăsarea butonului Comandă, Cumpărătorul poate continua procedura de comandă. În al doilea pas este nevoie pentru accesare, înregistrare, respectiv cumpărare fără înregistrare. În cazul înregistrării şi a cumpărăturii fără înregistrare, Cumpărătorul trebuie să introducă următoarele date: adresa de e-mail, numele, nr. de telefon, adresa de facturare şi adresa de livrare, dacă diferă. Pentru înregistrare, pe lângă acestea mai este nevoie şi o parolă. Cumpărătorul poate verifica înregistrarea cu succes prin e-mail sau pe pagina web. Cumpărătorul poate solicita prin e-mail ştergerea înregistrării; în acest caz, la o achiziţie nouă trebuie să se înregistreze din nou.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidenţială ale datelor sale de acces. Utilizatorul este responsabil pentru actualizarea datelor sale şi este obligat să înştiinţeze Prestatorul dacă a aflat că terţi neautorizaţi au abuzat de datele sale. În cazul în care şi-a uitat parola, se poate solicita o parolă nouă pe adresa de e-mail indicată. În cazul în care Utilizatorul a fost deja înregistrat pe pagină, procedura de comandă se poate continua prin indicarea adresei de e-mail şi a parolei.

În următorii paşi ai comenzii, Utilizatorul trebuie să selecteze modul de plată şi livrare. Utilizatorul poate verifica cu ajutorul unei pagini de rezumat datele introduse, produsele pe care doreşte să-l comande precum şi cantitatea acestora. În cazul introducerii eronate de date, acestea se pot corecta cu ajutorul semnului de creion.

Dacă totul corespunde, comanda se poate finaliza prin apăsarea butonului Trimitere comandă. Acest lucru este confirmat pe pagina web şi prin e-mail. Dacă după finalizarea comenzii (de ex. în e-mail-ul de confirmare) sunt depistate greşeli, trebuie înştiinţat Prestatorul imediat, dar cel târziu în 24 ore. Indiferent de intenţia de comandă, Utilizatorul poate accesa prin fereastra Acces Cumpărător sau prin meniul Acces. După accesare apare meniul Modificarea Datelor, unde se pot modifica datele introduse la înregistrare respectiv datele comenzii plasate şi se poate urmări comanda.

Finalizarea comenzii (prezentarea ofertei)

Dacă v-aţi convins că conţinutul coşului corespunde cu produsele pe care doriţi să le comandaţi şi datele Dvs. sunt corecte, prin apăsarea butonului „Comandă” se poate finaliza comanda. Informaţiile publicate pe pagina web nu sunt considerate ofertă pentru încheierea contractului din partea Vânzătorului. În cazul comenzilor sub incidenţa prezentelor CCG, Dvs. sunteţi considerat ofertant, iar contractul este încheiat prin acceptarea ofertei Dvs. de pe pagina web de către Vânzător, conform prevederilor prezentelor CCG.

Prin apăsarea butonului „Comandă”, Dvs. acceptaţi în mod explicit că oferta Dvs. este considerată făcută şi declaraţia – în cazul confirmării conform prezentelor CCG – duc la obligaţia de plată. Dacă oferta Dvs. nu a fost confirmată în 48 de către Vânzător conform prezentelor CCG, Dvs. sunteţi exonerat de obligativitatea comenzii.

Procesarea comenzii, încheierea contractului

Dvs. aveţi oricând posibilitatea de a plasa o comandă. Vânzătorul va confirma oferta Dvs. cel târziu în următoarea zi lucrătoare după plasarea comenzii Dvs. Contractul este încheiat prin acceptarea ofertei Dvs. de către Vânzător.

Moduri de plată

Virament bancar

Plata produselor se poate face şi prin virament bancar.

Plată cu card

Pe pagina noastră web puteţi plăti rapid şi sigur cu cardul de bancă.

Plata cu ramburs

Dacă doriţi să achitaţi preţul comenzii la primirea pachetului, selectaţi modul de plată „Ramburs”.

Plată în numerar

Aveţi posibilitatea să plătiţi preţul produsului şi a transportului în numerar la primirea pachetului.

Borgun

Reprezentantul Bogun în Ungaria este B-Payment Szolgáltató Kft. Borgun este un institut financiar membru la toate companiile de card major din lume, care oferă acceptarea cardurilor cu POS şi online şi în ţara noastră.

PayPal

PayPal este la dispoziţia cumpărătorilor în peste 200 ţări ca şi mod de plată simplu şi sigur.

PayPal are numeroase avantaje care fac cumpărarea mai uşoară şi mai rapidă pe lângă păstrarea siguranţei informaţiilor financiare:

 • un e-mail, o parolă. Asta este tot de ce aveţi nevoie pentru a plăti sau trimite bani prin sistemul PayPal. Cardul de bancă poate să rămână în portofel.
 • pentru plată nu trebuie să încărcaţi bani pe contul PayPal. Este suficient să asociaţi cardul la PayPal; acest lucru trebuie făcut doar o singură dată.
 • PayPal este un mod de plată acceptat pe plan mondial, este garantul plăţilor sigure, prin care se poate plăti preţul produselor prin internet în 26 de monede.  
 • Intraţi pe PayPal şi plătiţi şi mai simplu în magazinele online!

Moduri de livrare, preţuri de livrare

Curier MPL

Dvs. nu aveţi nici un fel de cheltuieli.

Curier GLS

Produsul este livrat de către serviciul de curierat GLS. Informaţii detaliate găsiţi la: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok Dvs. nu aveţi nici un fel de cheltuieli.

Punct de ridicare GLS

În cazul achiziţiilor online, livrarea la domiciliu este cel mai popular mod de livrare, dar şi raptul ridicărilor personale creşte în fiecare an. Clienţii pot ridica produsele comod şi când doresc la punctele de ridicare GLS, unde este asigurată plata în numerar.

Punctele de ridicare GLS sunt amplasate în locuri uşor accesibile, de exemplu în centre comerciale, benzinării, librării sau alte magazine bine frecventate. Cele mai multe au program prelungit şi aşteaptă chiar şi la sfârşit de săptămână clienţii care doresc să preia sau să trimită pachete. GLS trimite e-mail sau SMS de înştiinţare destinatarului despre livrarea pachetului. Clientul poate prelua pachetul oricând în termen de 5 zile lucrătoare în programul de lucru al Punctului de ridicare GLS.

Dvs. nu aveţi nici un fel de cheltuieli.

UPS

Termen de execuţie

Termenul general de execuţie pentru comandă este de cel mult 30 zile de la confirmarea comenzii. Acest termen de livrare este doar informativ, devierile de la acest termen vor fi semnalate prin e-mail.

Rezervarea drepturilor, proprietate

Dacă Dvs. aţi mai comandat produse pe care nu le-aţi preluat la livrare (cu excepţia cazului când v-aţi exercitat dreptul de reziliere) sau dacă Produsul a ajuns înapoi la expeditor cu menţiunea „nu a fost livrat”, Vânzătorul va condiţiona livrarea de achitarea în avans preţului de cumpărare şi ale cheltuielilor de transport.

Vânzătorul poate să reţină livrarea produsului până nu s-a asigurat că preţul produsului a fost achitat prin intermediul plăţii electronice (inclusiv cazul când Cumpărătorul virează preţul în moneda statului şi din cauza schimbului valutar, taxelor bancare şi cheltuielilor Vânzătorul nu primeşte în întregime preţul de vânzare şi cheltuielile de transport). Dacă preţul de vânzare al produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate soma Cumpărătorul să completeze preţul de vânzare.

Este posibil ca producţia unor produse de pagina noastră web să fie terminată. Având în vedere acest lucru, Vânzătorul îşi rezervă dreptul să refuze parţial sau în întregime comenzile deja confirmate. Execuţia parţială se face doar cu corelarea cu Dvs. În cazul achitării în avans al preţului de vânzare, suma va fi returnată în termen de 5 zile lucrătoare.

Comercializare în străinătate

Vânzătorul nu face diferenţă între clienţii din Ungaria şi din statele membre UE care achiziţionează produse pe pagina sa web. În lipsa unor prevederi contrare din prezentele CCG, Vânzătorul asigură livrarea/predarea pe teritoriul Ungariei ale produselor achiziţionate.

Prezentele CCG sunt valabile pentru vânzări în afara Ungariei cu menţiunea că conform prevederilor legale, în sensul prezentului articol, se consideră cumpărător acel consumator care este cetăţean al unui stat membru UE cu domiciliul în acel stat sau compania care are sediul într-un stat membru UE şi achiziţionează produse sau servicii doar ca şi utilizator final şi acţionează ca atare. Este considerată consumator acea persoană, care acţionează în afara activităţii sale comerciale, industriale, meşteşugăreşti sau profesionale.

Limba de comunicare şi achiziţie este în primul rând limba maghiară, iar Vânzătorul nu este obligat să comunice cu Cumpărătorul în limba statului membru respectiv.

Vânzătorul nu este obligat să corespundă cerinţelor legislaţiei naţionale ale statului membru respectiv în afara celor contractuale legate de produs, de ex. cerinţele de etichetare sau cele specifice ramurii sau de a înştiinţa Cumpărătorul despre aceste chestiuni.

În lipsa altor prevederi, fiecărui produs se aplică TVA din Ungaria.

Cumpărătorul poate folosi drepturile sale de a-şi aplica drepturile conform prezentelor CCG.

În cazul plăţii pe cale electronică, plata se face în moneda stabilită de către Vânzător.

Vânzătorul poate să reţină livrarea produsului până nu s-a asigurat că preţul produsului a fost achitat prin intermediul plăţii electronice (inclusiv cazul când Cumpărătorul virează preţul în moneda statului şi din cauza schimbului valutar, taxelor bancare şi cheltuielilor Vânzătorul nu primeşte în întregime preţul de vânzare şi cheltuielile de transport). Dacă preţul de vânzare al produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate soma Cumpărătorul să completeze preţul de vânzare.

Vânzătorul asigură aceleaşi posibilităţi de predare pentru clienţii din străinătate ca şi pentru cei din Ungaria.

În cazul în care Cumpărătorul din Ungaria poate solicita conform prezentelor CCG livrarea pe teritoriul Ungariei sau oricare stat membru UE, şi cumpărătorul din afara Ungariei poate să solicite acelaşi lucru cu oricare mod de livrare prevăzut în CCG.

În rest, Cumpărătorul poate solicita livrarea în străinătate pe cheltuială proprie. Cumpărătorul din Ungaria nu are acest drept.

După achitarea preţului de transport, Vânzătorul onorează comanda; dacă Cumpărătorul nu achită Vânzătorului preţul de transport sau nu rezolvă transportul propriu până la termenul stabilit în prealabil, Vânzătorul va rezilia contractul şi va restitui Cumpărătorului preţul de vânzare achitat.

Informaţii pentru consumatori conform HG nr. 45/2014 (II.26.)

Informaţii cu privire la dreptul de reziliere pentru consumatorii din Ungaria

Conform art. 8:1.1. al. 3. CC, este considerată consumator acea persoană, care acţionează în afara activităţii sale comerciale, industriale, meşteşugăreşti sau profesionale, astfel persoanele juridice nu au drept de reziliere fără justificare!

Conform art. 20 al HG 45/2014 (II.26.), Consumatorul are drept de reziliere fără justificare. Consumatorul îşi poate exercita dreptul de reziliere

 • în cazul contractului de vânzare-cumpărare a produsului,
 • la vânzarea-cumpărarea unui produs,
 • mai multor produse, dacă livrarea produselor individuale are loc la dăţi diferite, în cazul ultimului produs livrat, în termen de 180 zile de la ziua de preluare a produsului stabilit de acesta, preluarea de către o persoană terţă, diferită de furnizor.

Prevederile din acest articol nu ating dreptul consumatorului de a-şi exercita dreptul de reziliere în perioada dintre ziua încheierii contractului şi ziua preluării produsului.

Dacă încheierea contractului a avut loc în urma ofertei consumatorului, înainte de dreptul de reziliere, consumatorul are dreptul să îşi retragă oferta, prin care se termină şi obligaţia la ofertă pentru încheierea contractului.

Declaraţie de reziliere, exercitarea dreptului de reziliere a consumatorului

Dreptul consumatorului garantat prin art. 20. al HG nr. 45/2014 (II.26.) se poate exercita printr-o declaraţie explicită în acest sens sau prin utilizarea mostrei de declaraţie care se poate descărca de pe pagina web.

Valabilitatea declaraţiei de reziliere a consumatorului

Dreptul de reziliere se consideră exercitat dacă consumatorul a trimis declaraţia în termen de 180 zile.

Consumatorul are obligaţia de a dovedi că şi-a exercitat dreptul de reziliere conform prezentelor prevederi.

Vânzătorul este obligat să confirme declaraţia de reziliere a consumatorului pe suport electronic după recepţia acestuia.

Obligaţiile Vânzătorului în cazul rezilierii consumatorului

Obligaţia de restituire a Vânzătorului

În cazul în care consumatorul reziliază contractul conform art. 20. al HG nr. 45/2014 (II.26.), Vânzătorul va restitui în cel mult 14 zile de la luarea la cunoştinţă a rezilierii întreaga sumă achitată de către consumator, inclusiv cheltuielile legate de execuţie, deci şi cheltuielile de transport. Vă atragem atenţia că această prevedere nu este valabilă pentru cheltuielile suplimentare pentru alegerea unui mod de transport diferit de cel mai ieftin mod de transport uzual.

Modul obligaţiei de restituire a Vânzătorului

În cazul rezilierii contractului conform art. 20. al HG nr. 45/2014 (II.26.), Vânzătorul va restitui suma cuvenită consumatorului prin acelaşi mod de plată pe care l-a ales consumatorul. Cu acordul explicit al consumatorului, Vânzătorul poate folosi şi alte moduri de plată pentru restituire, cu condiţia ca consumatorul să nu aibă cheltuieli suplimentare din această cauză. Vânzătorul nu este responsabil pentru întârzierile din cauza indicării greşite şi/sau inexacte a numărului de cont sau adresei poştale.

Cheltuieli suplimentare

Dacă consumatorul alege un mod transport diferit de cel mai ieftin mod de transport uzual, Vânzătorul nu este obligat să restituie cheltuielile suplimentare survenite din această cauză. În acest caz, obligaţia noastră de restituire ne revine până la cheltuielile de transport obişnuite afişate.

Dreptul de reţinere

Vânzătorul poate reţine suma cuvenită consumatorului până când consumatorul nu a restituit produsul sau nu a dovedit în afara oricărui dubiu că a trimis produsul; dintre cele două dăţi se va lua în considerare cea mai devreme. Livrări cu ramburs sau cheltuieli de poştă nu sunt preluate.

Obligaţiile consumatorului în caz de reziliere

Restituirea produsului

În cazul în care consumatorul reziliază contractul conform art. 20. al HG nr. 45/2014 (II.26.), este obligat să restituie produsul imediat, dar cel târziu în termen 14 zile de la înştiinţarea rezilierii, respectiv să predea produsul persoanei împuternicite de către Vânzător. Restituirea se consideră efectuată în termen, dacă consumatorul a expediat produsul înainte de expirarea termenului.

Suportarea cheltuielilor legate de restituirea produsului

Cheltuielile legate de restituirea produsului vor fi suportate de către consumator. Produsul trebuie trimis la adresa Vânzătorului. Dacă consumatorul reziliază contractul de prestări servicii încheiat la magazin sau de la distanţă după începerea execuţiei, este obligat să suporte cheltuielile aferente execuţiei până în acel moment. Suma aferentă care trebuie suportată de către consumator se va stabili în baza preţului serviciul din contract plus taxele aferente. Dacă consumatorul dovedeşte că suma stabilită astfel este exagerată, suma cuvenită Vânzătorului pentru serviciile deja prestate până la momentul rezilierii se va calcula în baza preţului de piaţă. Vă rugăm să aveţi în vedere că livrări cu ramburs sau cheltuieli de poştă nu vor fi preluate.

Răspunderea consumatorului pentru devalorizarea produsului

Consumatorul este responsabil pentru devalorizarea produsului în urma utilizării acestuia care depăşeşte utilizarea necesară stabilirii felului, caracteristicilor şi funcţionării produsului.

Dreptul la reziliere nu poate fi exercitat în următoarele cazuri

Vânzătorul Vă atrage atenţia în mod explicit că în cazurile prevăzute la art. 29 al. (1) al HG nr. 45/2014 (II.26.) nu vă puteţi exercita dreptul la reziliere:

 1. în cazul contractului de prestări servicii în urma prestării complete, sau dacă compania a început execuţia cu acordul prealabil explicit al consumatorului şi acesta a luat la cunoştinţă că îşi va pierde dreptul la reziliere în urma execuţiei complete a prestării;
 2. în cazul serviciilor sau produselor ale căror preţ de piaţă nu este influenţabil de către companie şi care depinde şi de aceste fluctuaţii în termenul de reziliere;
 3. în cazul produselor care nu sunt fabricate înainte care au fost fabricate în baza instrucţiunilor sau cererii explicite a consumatorului sau în cazul produselor care sunt confecţionate special pentru consumator;
 4. în cazul produselor perisabile sau care îşi păstrează calitatea timp scurt;
 5. în cazul produselor închise care nu pot trimise înapoi din motive de sănătate sau igienă;
 6. în cazul produselor care prin felul lor se amestecă inevitabil cu alte produse după ce au fost deschise;
 7. în cazul băuturilor alcoolice căror preţ de piaţă nu este influenţabil de către companie şi care depinde şi de aceste fluctuaţii, iar părţile au convenit preţul la încheierea contractului, însă execuţia contractului a avut loc abia după a 30.-a zi de la încheierea contractului;
 8. în cazul contractelor în care compania caută consumatorul la solicitarea explicită a acestuia pentru executarea unor lucrări de reparaţie sau întreţinere urgente;
 9. în cazul vânzării înregistrărilor audio-video sau software pentru calculator cu ambalaj închis dacă ambalajul a fost deschis de către consumator după livrare;
 10. în cazul ziarelor, revistelor şi magazinelor periodice cu excepţia contractelor cu plata în avans;
 11. în cazul contractelor încheiate la licitaţii publice;
 12. în cazul contractelor de servicii de transport, închiriere maşini, alimentaţie publică sau activităţi de timp liber cu scop de cazare, cu excepţia cazării în apartamente, dacă în contract a fost stabilit un termen de execuţie sau scadenţă;
 13. în cazul datelor stocate pe suport nefizic, dacă compania a început execuţia la solicitarea explicită a consumatorului şi acesta a luat la cunoştinţă că îşi va pierde dreptul la reziliere în urma începerii execuţiei prestării.

Garanţie de accesorii şi produs

Prezentul articol al CCG a fost redactat în baza împuternicirii art. 9 al. (3) al HG nr. 45/2014 (II.26.) cu aplicarea anexei nr. 3 la HG nr. 45/2014 (II.26.).

Garanţie de accesorii

În cazul execuţiei defectuoase a Vânzătorului, puteţi exercita drept de garanţie faţă de Vânzător conform prevederilor Codului Civil.

Ce drepturi aveţi în baza garanţiei de accesorii?

Dvs. puteţi exercita drepturi de garanţie de accesorii la alegerea Dvs.:

Puteţi solicita reparaţie sau înlocuire, cu excepţia dacă solicitarea Dvs. nu poate fi executată sau dacă în acest caz Vânzătorul ar avea cheltuieli suplimentare nejustificate faţă de executarea altor garanţii. Dacă reparaţia sau înlocuirea nu a fost solicitată sau nu putea fi solicitată, atunci poate solicita execuţia proporţională sau dacă şi Dvs. sau altcineva ar putea repara defecţiunea pe cheltuiala Vânzătorului sau în ultimă instanţă puteţi rezilia contractul.

Puteţi trece de la un drept de exercitarea dreptului garanţiei de accesorii, dar cheltuielile acestei treceri vor fi suportate de Dvs. cu excepţia dacă trecerea este justificată sau este din cauza Vânzătorului.

În ce termen trebuie să exercitaţi dreptul de garanţie de accesorii?

Sunteţi obligat că anunţaţi defectul imediat după descoperire, dar cel târziu în termen de 2 zile de la descoperire. Vă atragem atenţia că după expirarea termenului de garanţie de 2 ani de la executarea contractului nu mai puteţi exercita drepturi de garanţie de accesorii.

Dacă obiect contractului dintre consumator şi vânzător este un obiect uzat, părţile pot conveni şi o perioadă de garanţie mai scurt; nici în acest caz nu se poate stabili o perioadă de garanţie mai scurt de un an.

Faţă de cine puteţi exercita dreptul de garanţie de accesorii?

Dreptul de garanţie de accesorii se poate exercita faţă de Vânzător.

Ce condiţii sunt pentru exercitarea dreptului de garanţie de accesorii?

După şase luni de la execuţie, exercitarea dreptului de garanţie de accesorii nu are alte condiţii în afara obligaţiei de anunţare, dacă puteţi dovedi că produsul sau serviciul a fost oferit de către Vânzător. După şase luni de la execuţie însă aveţi obligaţia să dovediţi să defectul descoperit de Dvs. a existat şi în momentul execuţiei.

În cazul produselor uzate, drepturile de garanţie diferă de regulile generale. Şi în cazul produselor uzate se poate vorbi de defecte de execuţie, însă trebuie avut în vedere circumstanţele în baza cărora Cumpărătorul ar fi trebuit să se aştepte la apariţia unor defecte, deoarece apariţia unor defecte în cadrul uzurii devine tot mai probabilă, motiv pentru care nu se poate presupune că un produs uzat nu poate avea aceeaşi calitate ca şi un produs nou. În baza acestora, Cumpărătorul poate exercita doar drepturile de garanţie care depăşesc defectele în urma uzurii şi au apărut independent de aceasta. Dacă produsul uzat este defect şi consumatorul a fost anunţat despre acest lucru de către Vânzător la cumpărare, Prestatorul nu are nici un fel de răspundere în privinţa defectului cunoscut.

Garanţie de produs

În ce caz vă puteţi exercita dreptul la garanţie de produs?

În cazul defectului unui bun mobil (produs) vă puteţi exercita dreptul la garanţie de produs sau de accesorii.

Ce drepturi aveţi în baza dreptului de garanţie de produs?

Dvs. puteţi solicita doar reparaţia sau înlocuirea produsului defect ca şi drept de garanţie.

În ce caz este considerat defect produsul?

Produsul este defect dacă la vânzare nu corespunde cerinţelor de calitate valabile sau dacă nu prezintă caracteristicile din descriere ale producătorului.

În ce termen puteţi exercita dreptul de garanţie de produs?

Dreptul de garanţie de produs se poate exercita în termen de doi ani de la vânzarea produsului. După expirarea acestui termen, acest drept se pierde.

Faţă de cine şi în ce condiţii puteţi exercita dreptul de garanţie de produs?

Dreptul de garanţie de produs se poate exercita doar faţă de producătorul sau distribuitorul produsului. În cazul exercitării dreptului de garanţie de produs Dvs. trebuie să dovediţi defectul.

Când este exonerat producătorul (distribuitorul) de obligaţia de garanţie de produs?

Producătorul (distribuitorul) este exonerat de obligaţia de garanţie de produs doar dacă poate dovedi că:

 • produsul nu a fost fabricat sau comercializat în cadrul activităţii sale comerciale, sau
 • conform stării actuale a ştiinţei şi tehnicii, defectul nu a putut fi depistat în momentul comercializării, sau
 • defectul produsului provine din aplicarea unei prevederi legale sau unei prevederi obligatorii a unei autorităţi.

Producătorul (distribuitorul) trebuie să demonstreze un motiv pentru exonerare.

Vă atragem atenţia că nu se pot invoca paralel drepturi de garanţie de produs pentru acelaşi defect. După exercitarea cu succes a dreptului de garanţie de produs, pentru produsul înlocuit sau piesa reparată de pot exercita drepturi de garanţie de produs faţă de producător.

Garanţie

În ce cazuri aveţi dreptul la garanţie?

În cazul execuţiei defectuoase sau în baza prevederilor legale, există obligaţie de garanţie.

Prevederile legale prevăd asigurarea garanţiei pentru articole de utilizare lungă (de ex. articole tehnice, unelte, maşini) şi piesele acestora ale căror valoare depăşeşte 10.000 Ft.

Garanţia contractuală este dacă producătorul sau distribuitorul îşi asumă garanţie el însuşi pentru produs conform condiţiilor stabilite. În acest caz, condiţiile de garanţie trebuie citite şi se va emite şi un certificat de garanţie.

Ce drepturi aveţi şi în ce perioadă de garanţie beneficiaţi de acestea?

Pentru unele articole de consum de durată, cazurile de garanţie sunt stabilite de HG nr. 151/2003 (IX.22.) despre garanţia obligatorie. În produselor care nu aparţin de aceste cazuri, Vânzătorul nu îşi asumă garanţie. Pretenţia de garanţie poate fi aplicată în termenul de garanţie. Dacă cel obligat nu îşi achită în termen obligaţiile de garanţie la solicitarea persoanei îndreptăţite, pretenţia de garanţie se poate înainta spre instanţă pentru aplicare în termen de trei luni de la termenul iniţial stabilit şi dacă termenul de garanţie a expirat deja. Depăşirea termenului de garanţie duce la pierderea garanţiei. Pentru aplicarea pretenţiei de garanţie se aplică prevederile legale pentru drepturile de garanţie. Termenul de garanţie este un an. Depăşirea acestui termen duce la pierderea garanţiei. Termenul de garanţie începe la data predării articolului pentru consumator sau punere în funcţiune a articolului, dacă este pus în funcţiune de către companie sau reprezentantul acesteia. Pentru eventuale pretenţii de garanţie după un an, vă rugăm să vă adresaţi producătorului!

Care este raportul dintre garanţie şi drepturile de garanţie?

Garanţia este aplicată pe lângă drepturile de garanţie (garanţie de produs şi de accesorii), diferenţa esenţială dintre ele fiind că în cazul garanţiei, obligaţia de dovadă este mai favorabilă pentru consumator.

Dacă aţi achiziţionat un produs, aveţi următoarele drepturi:

 • Drept
 • Până când se poate aplica?
 • Care este baza dreptului de garanţie?
 • Ce se poate exercita?
 • Garanţie din partea producătorului
 • Conform condiţiilor de garanţie, până când producătorul permite acest lucru (condiţiile de garanţie şi foaia de garanţie se găsesc de regulă în cutia produsului)
 • Contractul dintre producător şi cumpărător conform condiţiilor asumate de către producător
 • În mod tipic, reparaţie sau înlocuire conform garanţiei
 • Garanţie din partea comerciantului
 • Conform condiţiilor de garanţie, până când producătorul permite acest lucru (condiţiile de garanţie şi foaia de garanţie sunt înmânate de către comerciant separat de produs)
 • Contractul dintre comerciant şi cumpărător conform condiţiilor asumate de către comerciant
 • În mod tipic, reparaţie sau înlocuire conform garanţiei
 • Garanţie obligatorie conform HG nr. 151/2003
 • Se poate aplica în termen de un an de la data achiziţiei
 • Garanţia este reglementată de HG nr. 151/2003
 • În primă fază reparaţie sau înlocuire, în a doua fază reparaţie pe cheltuiala obligatului sau reziliere
 • Garanţie de produs
 • Se poate aplica în termen de 2 ani de la punerea în comerţ în Ungaria, cu producătorul sau distribuitorul acestuia din Ungaria
 • Dreptul de garanţie este reglementat de Codul Civil
 • Doar înlocuire sau reparaţie
 • Garanţie de accesorii
 • Se poate aplica în termen de doi ani de la cumpărare
 • Dreptul de garanţie este reglementat de Codul Civil
 • În primă fază reparaţie sau înlocuire, în a doua fază reducere de preţ, reparaţie pe cheltuiala obligatului sau reziliere

Garanţia obligatorie conform HG 151/2003, articolele de consum amplasate fix sau ale căror greutate depăşeşte 10 kg sau care nu pot fi transportate în mijloacele de transport în comun ca şi bagaj de mână – cu excepţia autovehiculelor – trebuie reparate la locul exploatării. Dacă reparaţia nu se poate executa la locul exploatării, compania sau serviciul de reparaţie se ocupă de deconectare, conectare şi transport de la şi la faţa locului.

Perioada de garanţie a vânzătorului nu poate să conţină condiţii pentru consumator care sunt mai dezavantajoase decât drepturile asigurate în garanţia obligatorie. După acest lucru (1 an) însă condiţiile garanţiei voluntare pot fi stabilite liber, în acest caz însă garanţia nu poate în nici un caz să influenţeze drepturile de garanţie ale consumatorului provenite din prevederile legale.

Garanţie de înlocuire în termen de trei zile

Şi în cazul comercializării prin magazine web se aplică garanţia înlocuirii în termen de trei zile lucrătoare. Garanţia de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare se poate aplica conform HG nr. 151/2003 (IX.22.), conform căreia, dacă cineva aplică garanţia de înlocuire în termen de 3 zile lucrătoare, vânzătorul trebuie să interpreteze acest lucru astfel, încât produsul are defect deja la vânzare, fiind obligat să îl înlocuiască necondiţionat.

Când este exonerat Vânzătorul de obligaţia de garanţie?

Vânzătorul este exonerat de obligaţia de garanţie doar dacă dovedeşte că defectul a apărut după execuţie.

Vă atragem atenţia că pentru acelaşi defect nu se pot aplica simultan drepturi de garanţie de produs şi de accesorii, în rest însă aveţi drepturile de garanţie independent de alte drepturi.

Politica de confidentialitate

Informaţii de prelucrarea datelor

www.fansbrands.ro

Data aprobării: 03.07.2018

Share

Prelucrător de date

 • Numele: Pit Box Kft.
 • Sediul: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4
 • Adresa de corespondenţă, reclamaţii: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4
 • E-mail: sales@fansbrands.com
 • Phone: +40 742 583 157
 • Pagina web: https://www.fansbrands.ro

Prestator servicii de stocare

 • Numele: UNAS Online Kft.
 • Adresa de corespondenţă: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15
 • E-mail: unas@unas.com

Informaţii cu privire la cookies

Ce este un cookie?

Prelucrătorul de date foloseşte aşa-zise cookie-uri la vizitarea paginii web. Cookie este un pachet de informaţii compus din litere şi cifre trimis de către pagina noastră web browser-ului Dvs. cu scopul de a memora unele setări, de a uşura utilizarea paginii noastre web şi contribuie la colectarea de câteva informaţii relevante de statistică despre vizitatorii noştri.

O parte din cookie-uri nu conţin informaţii personale şi nu sunt potrivite pentru identificarea utilizatorului specific, o altă parte însă conţine identificatoare personale – un număr secret generat aleatoriu – care este memorat de aparatul Dvs., asigurând astfel identificabilitatea Dvs. Perioada de funcţionare ale unor cookie-uri sunt conţinute în descrierea acestora.

Fundalul juridic şi baza legală ale cookie-urilor:

Baza legală a prelucrării de date este acordul Dvs. în baza art. 6. al. (1) de Directivei.

Caracteristicile principale ale cookie-urilor utilizate de pagina web:

 • Cookie de proces de lucru: aceste cookie-uri memorează locul utilizatorului, limba de căutare, modul de plată, iar durata lor de funcţionare este închiderea browser-ului, sau maxim 2 ore.
 • Cookie pentru conţinut cu limită de vârstă: aceste cookie-uri memorează acceptarea de către utilizator şi faptul că acesta are vârsta de peste 18 ani, iar durata lor de viaţă ţine până la închiderea browser-ului.
 • Referer cookie: memorează, de pe ce pagină externă a sosit utilizatorul. Durata lor de viaţă ţine până la închiderea browser-ului.
 • Cookie al ultimului produs vizionat: memorează ultimul produs vizionat. Durata de viaţă este 60 zile.
 • Cookie al ultimei categorii vizionate: memorează ultim categorie vizionată. Durata de viaţă este 60 zile.
 • Cookie de produs recomandat: memorează lista produselor „recomand unei cunoştinţe”. Durata de viaţă este 60 zile.
 • Cookie versiune telefon mobil şi design: detectează mijlocul utilizat de către vizitator şi trece la imagine completă la telefon mobil. Durata de viaţă este 365 zile.
 • Cookie de acceptare cookie: la deschiderea paginii, acceptă declaraţia de cookie-uri. Durata de viaţă este 365 zile.
 • Cookie coş: memorează produsele depuse în coş. Durata de viaţă este 365 zile.
 • Cookie ofertă inteligentă: memorează condiţiile de afişare ale ofertelor inteligente (de ex. dacă vizitatorul a fost deja pe pagină, are comenzi). Durata de viaţă este 30 zile.
 • Cookie #2 ieşire: conform opţiunii #2, sistemul scoate vizitatorul după 90 zile. Durata de viaţă este 90 zile.
 • Cookie identificare backend: identificarea serverului backend. Durata de viaţă ţine până la închiderea browser-ului.
 • Cookie Google Adwords: când cineva vizitează pagina noastră web, identificatorul cookie al vizitatorului este adăugat la lista de remarketing. Google utilizează cookie-uri - de ex. cookie-uri NID şi SID – în produsele Google, astfel, de ex. în căutarea Google pentru personalizarea reclamelor. Aceste cokie-uri sunt folosite de ex. pentru memorarea ultimelor Dvs. căutări, respectiv căutările Dvs. pe paginile web ale reclamelor. Funcţia de urmărire a conversiei al AdWords foloseşte cookie-uri. Pentru urmărirea vânzărilor provenite din reclame şi ale conversiilor sunt salvate cookie-uri pe calculatorul utilizatorului atunci când persoana că clic pe o reclamă. Câteva moduri de utilizare ale cookie-urilor: selectarea reclamelor în funcţie de ce este relevant în cazul utilizatorului, perfecţionarea raporturilor despre campanii şi evitarea afişării reclamelor care au fost deja vizionate de către utilizator.
 • Cookie Google Analytics: Google Analytics este unealta de analiză al Google, care ajută la proprietarii paginilor web şi ale aplicaţiilor să îşi facă o imagine mai exactă de activitatea vizitatorilor lor. Serviciul poate utiliza cookie-uri pentru a colecta informaţii şi să elaboreze un raport cu datele statistice referitor la utilizarea paginii fără identificarea individuală a vizitatorilor pentru Google. Cookie-ul principal folosit de Google Analytics este cookie-ul „_ga”. Pe lângă rapoartele cu datele statistice de utilizare a paginii, Google Analytics – împreună cu câteva cookie-uri prezentate mai sus – poate fi folosit şi pentru afişarea unor reclame mai relevante în produsele Google (de exemplu căutare Google) şi în internet.
 • Cookie-uri de remarketing: pentru vizitatorii sau utilizatorii prealabili, în căutarea în Reţeaua Google Display sau altele, pot apărea expresii legate de căutarea unor produse sau servicii.
 • Cookie-uri imperativ necesare pentru funcţionare: aceste cookie-uri sunt indispensabile pentru utilizarea paginii web şi permit utilizarea funcţiilor de bază ale paginii web. Fără acestea, numeroase funcţii ale paginii nu sunt disponibile. Durata de viaţă ale acestui tip de cookie-uri este limitat doar pe timpul de lucru.
 • Cookie-uri care servesc la îmbunătăţirea experienţei utilizatorului: aceste cookie-uri colectează informaţii despre utilizarea paginii web de către utilizator, de ex. ce pagini le vizitează cel mai des sau ce mesaje de eroare primeşte de pe pagina web. Aceste cookie-uri nu colectează informaţii de identificare a vizitatorului, adică lucrează cu informaţii complet generale şi anonime. Datele prelevate din acestea sunt folosite pentru îmbunătăţirea performanţei paginii web. Durata de viaţă ale acestui tip de cookie-uri este limitat doar pe timpul de lucru.
 • Pixel Facebook cookie Facebook): pixelul Facebook este un cod cu ajutorul căruia pe pagina web se generează un raport despre conversii, se pot alcătui publicuri ţintă, iar proprietarul paginii primeşte date de analiză detaliate despre utilizarea paginii web de către utilizatori. Cu ajutorul pixelului Facebook, vizitatorii noştri pot primi reclame şi oferte personalizate pa suprafaţa Facebook. Regulamentul Facebook de prelucrarea datelor se găseşte la: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Dacă Dvs. nu acceptaţi utilizarea cookie-urilor, unele funcţii nu vor disponibile pentru Dvs. informaţii mai detaliate despre cookie-uri găsiţi la:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete- managecookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store- on-yourcomputer
 • Mozilla:https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Datele prelucrate pentru încheierea şi execuţia contractului

Pentru încheierea şi execuţia contractului sunt posibile mai multe cazuri de prelucrare ale datelor. Vă informăm că prelucrarea datelor în legătură cu reclamaţii, chestiuni de garanţie are loc doar în cazul în Dvs. exercitaţi unul dintre drepturile Dvs.

Dacă Dvs. nu cumpăraţi prin magazinul web şi sunteţi doar vizitatorul acestuia, atunce cele menţionate despre prelucrarea de date cu scop de marketing se pot referi la Dvs. dacă dţai accept cu scop de marketing.

Prelucrările de date cu scopul încheierii şi execuţiei contractului în detaliu:

Contactare

Dacă ne contactaţi de ex. prin e-mail, formular de contact sau telefon cu întrebări legate de un produs.

Contactul prealabil nu este obligatoriu; puteţi comanda oricând din magazinul web şi fără contact.

Date prelucrate

Datele Dvs. pe care le-aţi indicat la contactare.

Durata prelucrării de date

Datele sunt prelucrate doar până la încheierea contactului.

Baza legală a prelucrării datelor

Acceptarea Dvs. voluntară pe care o daţi Prelucrătorului de date la contactare. [art. 6 al. (1) punct a) al Directivei]

Înregistrare pe pagina web

Prin stocarea datelor indicate la înregistrare, Prelucrătorul de date poate asigura servicii mai comode (de ex. la cumpărare nouă nu mai trebuie introduse din nou datele persoanei în cauză). Înregistrarea nu este condiţie a încheierii contractului.

Date prelucrate

În cadrul prelucrării datelor, Prelucrătorul de date prelucrează adresa, numărul Dvs. de telefon, adresa de e-mail, caracteristicile produsului cumpărat şi data şi ora cumpărării.

Durata prelucrării de date

Datele sunt păstrate pe perioada de prescriere de 5 cinci ani conform CC.

Baza legală a prelucrării datelor

Execuţia contractului. [art. 6 al. (1) punct b) al Directivei]

Emiterea facturii

Procesul de prelucrarea de date are loc pentru emiterea facturii conform prevederilor legale şi obligaţiei de păstrare ale documentelor de contabilitate. Conform art. 169. al. 1-2 al Sztv., societăţile comerciale sunt obligate să păstreze documentele contabile direct precum şi documentele justificative.

Date prelucrate

Numele, adresa, e-mail, număr de telefon.

Durata prelucrării de date

Conform art. 169. al. 2 al Sztv., facturile emise trebuie păstrate timp de 8 ani de la emitere.

Baza legală a prelucrării datelor

Conform art. 159. al. 1 al Legii nr. CXXVII. din 2007 despre TVA, emiterea facturii este obligatorie şi conform art. 169. al. 1 al Legii contabilităţii nr. C din 2000, acestea trebuie păstrate timp de 8 ani de la emitere [prelucrare de date conform art. 6 al. (1) punct c) al Directivei].

Prelucrarea de garanţii

Date prelucrate

Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon al cumpărătorului, conţinutul reclamaţiei.

Durata prelucrării de date

Conform Legii pentru protecţia consumatorilor, reclamaţiile de garanţie sunt păstrate timp de 5 ani.

Baza legală a prelucrării datelor

Apelarea la noi pentru rezolvarea unor chestiuni de garanţie este decizia Dvs. voluntară, dar dacă apelaţi la noi, suntem obligaţi conform art. 17/A al. 7 al Legii nr. CLV din 1997 despre protecţia consumatorilor să păstrăm reclamaţia timp de 5 ani [prelucrare de date conform art. 6 al. (1) punct c) al Directivei].

Procesarea altor reclamaţii de protecţia consumatorilor

Procesul de prelucrarea datelor are loc cu scopul procesării reclamaţiilor de protecţia consumatorilor. Dacă apelaţi la noi cu reclamaţie, prelucrarea datelor şi indicarea datelor este indispensabilă.

Date prelucrate

Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon al cumpărătorului, conţinutul reclamaţiei.

Durata prelucrării de date

Conform Legii pentru protecţia consumatorilor, reclamaţiile de garanţie sunt păstrate timp de 5 ani.

Baza legală a prelucrării datelor

Apelarea la noi pentru rezolvarea unor chestiuni de garanţie este decizia Dvs. voluntară, dar dacă apelaţi la noi, suntem obligaţi conform art. 17/A al. 7 al Legii nr. CLV din 1997 despre protecţia consumatorilor să păstrăm reclamaţia timp de 5 ani [prelucrare de date conform art. 6 al. (1) punct c) al Directivei].

Date prelucrate legate de dovada acceptării

La înregistrare, comandă, înscriere la newsletter sistemul informatic stochează datele informatice legate de accept pentru dovada ulterioară.

Date prelucrate

Data acceptului şi adresa IP.

Durata prelucrării de date

Conform prevederilor legale, suntem obligaţi să putem dovedi ulterior acceptul, motiv pentru care durata păstrării acestor date este perioada de prescripţie după încetarea prelucrării datelor.

Baza legală a prelucrării datelor

Această obligaţie este prevăzută în art. 7 al. 1 al Directivei ani [prelucrare de date conform art. 6 al. (1) punct c) al Directivei].

Prelucrări de date cu scop de marketing

Prelucrări de date legate de trimiterea newsletter

Date prelucrate

Nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon.

Durata prelucrării de date

Până la revocarea acceptului persoanei în cauză.

Baza legală a prelucrării datelor

Acceptul Dvs. voluntar prin înscrierea la newsletter acordat Prelucrătorului de date [prelucrare de date conform art. 6 al. (1) punct a) al Directivei].

Remarketing

Prelucrarea de date ca şi activitate de remarketing se realizează cu ajutorul cookies-urilor.

Date prelucrate

Datele prelucrate de către cookies în informaţiile despre cookies.

Durata prelucrării de date

Durata de stocarea datelor al cookie-ului respectiv; informaţii detaliate găsiţi aici: Informaţii generale ale cookies Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informaţii Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informaţii Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Baza legală a prelucrării datelor

Acceptul Dvs. voluntar prin înscrierea la newsletter acordat Prelucrătorului de date [prelucrare de date conform art. 6 al. (1) punct a) al Directivei].

Jocuri cu câştig

Date prelucrate

Nume, adresă, adresă de e-mail.

Durata prelucrării de date

Datele sunt şterse după terminarea jocului, cu excepţia datelor câştigătorului, pe care Prelucrătorul de date este obligat să le păstreze timp de 8 ani conform Legii contabilităţii.

Prelucrări de alte date

Dacă Prelucrătorul de date doreşte să prelucreze alte date, va informa în prealabil despre circumstanţele importante ale prelucrării de date (fundalul juridic şi baza legală a prelucrării de date, scopul prelucrării de date, datele prelucrate, durata prelucrării de date).

Vă informăm că Prelucrătorul de date este obligat să îndeplinească solicitările de date în scris în baza unor procuri legale ale autorităţilor. Conform art. 15. al. 2-3 al Legii informaţiilor, Prelucrătorul de date conduce un registru despre datele transmise (cărei autorităţi, care date personale, pe care bază legală, când au fost transmise); la solicitare, Prelucrătorul de date informează despre conţinutul acestor date, cu excepţia dacă legea interzice acest lucru.

Despre apelarea la Prelucrătorul de date şi activitatea noastră legată de prelucrarea de date

Prelucrarea de date pentru stocarea datelor personale

 • Numele: UNAS Online Kft.
 • E-mail: unas@unas.com
 • Sediul: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Prelucrătorul de date realizează stocarea datelor personale în baza unui contract. Nu are dreptul să identifice datele personale.

Activitatea de prelucrarea datelor legată de livrarea produselor

 • Numele prelucrătorului de date: Fedex
 • Sediul prelucrătorului de date: 3875 Airways, Module H3, Department 4634, Memphis, TN38116
 • Phone: 06 40 980 980
 • e-mail: https://www.fedex.com/us/customersupport/email/office/FXO.html

Prelucrătorul de date colaborează cu procesatorul de date pentru livrarea produselor comandate. În cadrul acesteia, Prelucrătorul de date poate să prelucreze numele, adresa şi numărul de telefon al cumpărătorului până la sfârşitul anului calendaristic al expedierii coletului poştal, după care le va şterge imediat.

 • Numele prelucrătorului de date: DHL Express Magyarország Kft.
 • Sediul prelucrătorului de date: BUD Nemzetközi Repülőtér Terminal 1, DHL épület 302 1185
 • Telefon: +36 1 2 45 45 45 ; +36 1 382 3499
 • e-mail: ugyfelszolgalat.hu@dhl.com

Prelucrătorul de date colaborează cu procesatorul de date pentru livrarea produselor comandate. În cadrul acesteia, Prelucrătorul de date poate să prelucreze numele, adresa şi numărul de telefon al cumpărătorului până la sfârşitul anului calendaristic al expedierii coletului poştal, după care le va şterge imediat.

Activitatea de prelucrarea datelor legată de newsletter

 • Numele societăţii care operează sistemul de trimitere newsletter: UNAS Online Kft.
 • Sediul societăţii care operează sistemul de trimitere newsletter: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15
 • Telefonul societăţii care operează sistemul de trimitere newsletter: +36-99/200-200
 • Adresa de e-mail a societăţii care operează sistemul de trimitere newsletter: unas@unas.hu

Prelucrătorul de date colaborează cu procesatorul de date pentru trimiterea newsletter. În cadrul acesteia, Prelucrătorul de date prelucrează cât este necesar, numele şi adresa de e-mail persoanei în cauză şi şterge acestea imediat la solicitarea persoanei în cauză.

 • Numele societăţii care operează sistemul de trimitere newsletter: ActiveCampaign
 • Sediul societăţii care operează sistemul de trimitere newsletter: 150 North Michigan Avenue Suite 1230
 • Chicago, IL 60601 United States
 • Telefonul societăţii care operează sistemul de trimitere newsletter: +1 (773) 904-0945
 • Adresa de e-mail a societăţii care operează sistemul de trimitere newsletter: https://www.activecampaign.com/contact/

Prelucrătorul de date colaborează cu procesatorul de date pentru trimiterea newsletter. În cadrul acesteia, Prelucrătorul de date prelucrează cât este necesar, numele şi adresa de e-mail persoanei în cauză şi şterge acestea imediat la solicitarea persoanei în cauză.

Activitatea de prelucrarea datelor legată contabilitate

 • Numele prelucrătorului de date: FŐKÖNYVGURU Könyvelőiroda
 • Sediul prelucrătorului de date: 1149 Bp. Nagy Lajos király útja 117. 1/1
 • Telefonul prelucrătorului de date: +36-30-954-14-84
 • Adresa de e-mail a prelucrătorului de date: irodavezeto@fokonyvguru.hu

Prelucrătorul de date colaborează cu procesatorul de date pentru activităţi de contabilitate. În cadrul acesteia, Prelucrătorul de date prelucrează cât este necesar şi pe durata necesară, numele şi adresa a persoanei în cauză conform art. 169 al. 2 al Legii contabilităţii, după care le şterge imediat.

Activitatea de prelucrarea datelor legată facturare

 • Numele prelucrătorului de date: Innovip.hu Kft.
 • Sediul prelucrătorului de date: 6724 Szeged, Hajós utca 28/B 1. emelet 5. ajtó
 • Telefonul prelucrătorului de date: +36 20 367 6755
 • Adresa de e-mail a prelucrătorului de date: iroda@innovip.hu

Prelucrătorul de date colaborează cu procesatorul de date pentru activităţile de facturare. În cadrul acesteia, Prelucrătorul de date prelucrează în măsura necesară pentru registrul de facturare, numele şi adresa a persoanei în cauză conform art. 169 al. 2 al Legii contabilităţii, după care le şterge imediat.

Transmisia de date

Pentru funcţionarea programului Megbízható bolt al www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., CUI: 24868291-2-42, Nr. Reg. Com.: 01-09-186759), în urma achiziţiilor de aici, adresa de e-mail a cumpărătorului şi denumirea produsului achiziţionat sunt transmise către arukereso.hu. Scopul transmiterii este feedback din partea cumpărătorului şi afişarea acestuia. Datele personale transmise astfel sunt prelucrate de către Online Comparison Shopping Kft. conform regulamentului pentru protecţia datelor şi prelucrarea datelor al www.arukereso.hu. Online Comparison Shopping Kft. este prelucrătorul de date transmise.

Drepturile Dvs. în cadrul prelucrării de date

Pe durata prelucrării de date Dvs. aveţi conform prevederilor Directivei următoarele drepturi:

 • revocarea acordului
 • accesul la informaţii legate de datele personale şi prelucrarea de date
 • dreptul la corectare
 • limitarea prelucrării de date
 • dreptul la ştergere
 • dreptul la mobilitate
 • dreptul la contestaţie

Dacă Dvs. doriţi să vă exercitaţi drepturile, trebuie să vă identificaţi şi trebuie să comunicaţi cu Prelucrătorul de date. Pentru acest lucru este nevoie de indicarea datelor personale pentru identificare (identificarea însă se poate baza doar pe date pe care Prelucrătorul de date oricum le prelucrează de la Dvs.), respectiv în căsuţa de e-mail a Prelucrătorului de date vor fi accesibile reclamaţiile Dvs. legate de prelucrarea de date din prezentele informaţii, în termenul prevăzut în reclamaţii. Dacă Dvs. aţi fost cumpărătorul nostru şi aţi vrea să vă identificaţi pentru rezolvarea unor chestiuni financiare sau de garanţie, vă rugăm să indicaţi şi identificarea de comandă. Cu ajutorului acesteia vă putem identifica ca şi cumpărător.

Reclamaţiile legate de prelucrarea de date Prelucrătorul de date va da un răspuns în termen de cel mult 30 zile.

Revocarea acordului

Aveţi dreptul oricând să revocaţi acordul pentru prelucrarea de date; în acest caz, vom şterge datele indicate din sistemul nostru. Vă rugăm să aveţi în vedere că în cazul comenzilor neexecutate, revocarea poate duce la imposibilitatea de a vă livra produsul. Pe lângă acestea, dacă achiziţia a avut deja loc, conform prevederilor de contabilitate, datele de facturare nu le putem şterge din sistemele noastre, respectiv dacă aveţi datorii faţă de noi putem prelucra datele necesare pentru încasarea datoriilor şi în cazul revocării acordului.

Accesul la datele personale

Aveţi dreptul să primiţi o confirmare de la Prelucrătorul de date dacă datele Dvs. personale sunt în procesare şi dacă da, aveţi dreptul:

 • să primiţi acces la datele personale şi
 • ca Prelucrătorul de date să vă informeze despre următoarele informaţii:
  • scopul prelucrării de date;
  • categoriile datelor personale prelucrate;
  • informaţii despre categoriile de destinatar(i) cărora Prelucrătorul de date le-a comunicat sau le va comunica datele personale;
  • durata preconizată a stocării datelor, sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de stabilire ale acestei durate;
  • dreptul Dvs. de a cere Prelucrătorului de date corectarea., ştergerea sau limitarea prelucrării datelor personale legate de Dvs. şi să protestaţi împotriva prelucrării acestor date personale;
  • dreptul de a depune reclamaţie la autoritatea de supraveghere;
  • dacă datele nu au fost colectate de la Dvs., toate informaţiile legate de sursă;
  • despre decizia automată (dacă există o astfel de procedură), inclusiv crearea de profil şi logica aplicată pentru acest lucru şi informaţii despre aceasta, ce importanţă şi ce consecinţe sunt preconizate asupra Dvs. în urma prelucrării de date în acest fel.

Scopul exercitării dreptului este stabilirea şi verificarea legalităţii prelucrării de date, motiv pentru care în cazul mai multor solicitări de informare Prelucrătorul de date poate factura cheltuieli justificate pentru aceste informări.

Accesul la datele personale este asigurat de către Prelucrătorul de date printr-un e-mail adresat Dvs. după identificare, care conţine datele personale şi informaţiile prelucrate. Dacă aveţi înregistrare, accesul este asigurat prin faptul că accesând contul Dvs. de utilizator puteţi vizualiza şi verifica datele Dvs. personale prelucrate.

Vă rugăm să menţionaţi în cerere dacă doriţi acces la datele personale sau dacă doriţi informaţii legate de prelucrarea de date.

Dreptul la corectare

Aveţi dreptul ca Prelucrătorul de date să corecteze datele Dvs. personale incorecte imediat la solicitarea Dvs.

Dreptul la limitarea prelucrării de date

Aveţi dreptul la limitarea prelucrării de date în baza unei cereri, dacă una din condiţiile de mai jos sunt îndeplinite:

 • contestaţi exactitatea prelucrării de date; în acest caz, limitarea prelucrării de date se referă la perioada care permite Prelucrătorului de date să verifica exactitatea datelor personale şi dacă datele exacte pot fi stabilite imediat, nu are loc limitarea;
 • prelucrarea de date este nelegală, dar Dvs. verificaţi din orice motiv ştergerea acestora (de ex. pentru că datele sunt importante pentru Dvs. pentru unor pretenţii juridice ale Dvs.), deci nu solicitaţi ştergerea datelor, ci limitarea utilizării acestora;
 • Prelucrătorul de date nu mai are nevoie de datele personale pentru prelucrarea de date indicată, însă Dvs. solicitaţi acestea pentru prezentarea, exercitarea sau apărarea unor pretenţii legale;
 • aţi protestat împotriva prelucrării de date, însă dreptul justificat al Prelucrătorului de date poate motiva prelucrarea de date; în acest caz, până când nu este stabilit dacă motivele justificate ale Prelucrătorului de date prevalează faţă de drepturile Dvs., prelucrarea de date trebuie limitată.

Dacă prelucrarea de date este limitată, aceste date (cu excepţia stocării) pot fi prelucrate doar cu acordul persoanei în cauză şi doar pentru prezentarea, executarea sau protecţia unor pretenţii juridice sau protecţia drepturilor altor persoane fizice sau juridice sau în interesul public al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Prelucrătorul de date vă informează înainte cu cel puţin 3 zile lucrătoare despre suspendarea limitării prelucrării de date.

Dreptul la ştergere şi uitare

Aveţi dreptul ca Prelucrătorul de date să şteargă fără întârziere nejustificată datele personale ale Dvs. dacă există una din motivele de mai jos:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate de către Prelucrătorul de date;
 • Dvs. revocaţi acordul şi prelucrarea de date nu mai are bază legală;
 • Dvs. protestaţi împotriva prelucrării de date bazată pe temei legal şi nu este drept de prelucrare care prevalează (adică interes justificat);
 • Prelucrătorul de date a prelucrat nelegal datele personale şi acest lucru a fost stabilit în urma unei reclamaţii;
 • datele personale trebuie şterse pentru îndeplinirea unei obligaţii legale prevăzută în legislaţia europeană sau a statului membru cu privire la Prelucrătorul de date.

Dreptul la protest

Aveţi dreptul să protestaţi oricând împotriva prelucrării datelor personale bazată pe un temei legal. În acest caz, Prelucrătorul de date nu mai poate prelucra în continuare datele personale cu excepţia dacă dovedeşte că prelucrarea este motivată de obligaţii legale care prevalează faţă de drepturile, interesele şi libertăţile Dvs. sau care sunt legate de prezentarea, executarea sau protecţia unor pretenţii juridice.

Dacă prelucrarea datelor personale are loc cu scopul generării de afaceri, aveţi dreptul să protestaţi oricând împotriva prelucrării datelor Dvs. personale în acest scop, inclusiv crearea de profil, dacă aceasta este legată direct de generarea de afaceri. Dacă protestaţi împotriva prelucrării datelor personale are loc cu scopul generării de afaceri, datele personale nu mai pot fi prelucrate cu acest scop.

Dreptul la mobilitate

Dacă prelucrarea de date se face automatizat sau dacă prelucrarea de date se bazează pe acordul Dvs., aveţi dreptul să solicitaţi Prelucrătorului de date să transmită altui prelucrător de date datele solicitate de Prelucrătorul de date de la Dvs. şi care vi le-a pus la dispoziţie, în acelaşi format: xml, JSON sau csv, dacă acest lucru este tehnic posibil.

Decizie automatizată

Aveţi dreptul ca efectele deciziilor bazate pe prelucrarea de date complet automatizată să nu se extindă asupra Dvs. (inclusiv crearea de profil), care ar putea avea consecinţe juridice asupra Dvs. sau v-ar putea afecta important. În aceste cazuri, Prelucrătorul de date este obligat să ia măsuri adecvate pentru protecţia drepturilor, libertăţilor şi intereselor justificate ale persoanei în cauză, inclusiv cel puţin dreptul la intervenţie umană, exprimarea punctului de vedere şi prezentarea unei contestaţii împotriva deciziei.

Cele de mai sus nu se aplică dacă decizia:

 • este necesară pentru încheierea sau execuţia contractului dintre Dvs. şi prelucrătorul de date;
 • decizia este permisă de prevederi legale europene sau ale statului membru care stabileşte şi măsurile adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor Dvs. justificate; sau
 • este bazată pe acordul Dvs. explicit.

Înregistrare în registrul de protecţia datelor

Conform prevederilor Legii informaţiilor, Prelucrătorul de date a trebuit să înregistreze unele prelucrări de date în registrul de protecţia datelor. Această obligaţie a încetat la 25.05.2018.

Numărul de înregistrare NAIH dinainte de 25.05.2018:

Numărul de înregistrare în registrul de protecţia datelor: NAIH-103878/2016

Măsuri de protecţia datelor

Prelucrătorul de date declară că a luat măsurile adecvate pentru protejarea datelor personale împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, publicării, ştergerii sau distrugerii precum şi împotriva distrugerii şi deteriorării accidentale respectiv împotriva imposibilităţii accesării în urma schimbărilor tehnicii aplicate.

Prelucrătorul de date face tot posibilul în măsura posibilităţilor organizatorice şi tehnice să existe măsuri adecvate de protejarea datelor la prelucrarea datelor Dvs. personale.

Căi de atac

În cazul în care după părerea Dvs. Prelucrătorul de date a încălcat o prevedere legală cu privire la prelucrarea de date sau nu a îndeplinit o solicitare, puteţi solicita începerea unei proceduri în faţa Autorităţii Naţionale de Protecţia Datelor şi Libertatea de Informaţii (adrea de corespondenţă: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) pentru încetarea presupusei prelucrări de date nelegale.

Pe lângă acestea vă informăm că în cazul încălcării dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea de date sau dacă Prelucrătorul de date nu a îndeplinit o solicitare, puteţi intenta şi proces civil împotriva acestuia.

Modificarea informaţiilor de prelucrarea de date

Prelucrătorul de date îşi rezervă dreptul să modifice prezentele informaţii de prelucrarea datelor fără atingerea scopului şi bazei legale a prelucrării de date. Prin utilizarea paginii web după intrarea în vigoare sunteţi de acord cu informaţiile modificate de prelucrarea datelor.

Dacă Prelucrătorul de date doreşte prelucrare de date în continuare cu alt scop decât colectarea datelor, vă va înştiinţa despre scopul prelucrării datelor şi despre următoarele informaţii:

 • durata de stocare ale datelor sau dacă acest lucru nu este posibil, despre criteriile de stabilire a duratei;
 • despre dreptul Dvs. de a solicita de la Prelucrătorul de date accesul la datele Dvs. personale, corectarea, ştergerea acestora sau limitarea prelucrării acestora, iar în cazul prelucrării în baza unor interese justificate puteţi protesta împotriva prelucrării datelor personale, respectiv în cazul prelucrării de date în baza acordului sau un contract puteţi solicita asigurarea dreptului de mobilitate ale datelor;
 • în cazul prelucrării de date în baza acordului despre dreptul Dvs. de a revoca oricând acordul;
 • dreptul de a depune reclamaţie la autoritatea de supraveghere;
 • despre faptul dacă furnizarea datelor personale se bazează pe o prevedere legală sau dacă este condiţia încheierii contractului, respectiv dacă Dvs. sunteţi obligat să furnizaţi date personale şi ce consecinţe ar putea avea nefurnizarea acestora;
 • despre faptul deciziilor automatizate (dacă este aplicată o astfel de procedură), inclusiv crearea de profil, respectiv logica aplicată în aceste cazuri şi informaţiile legate de importanţa unei astfel de prelucrări de date precum şi consecinţele acesteia asupra Dvs.

Prelucrarea de date poate începe doar după acestea, iar dacă baza legală a prelucrării de date este acordul, atunci pe lângă informaţii este nevoie şi de acordul Dvs. pentru prelucrarea de date.

Prezentul document conţine toate informaţiile relevante legate de funcţionarea paginii web conform Regulamentul general privind protecţia datelor nr. 679&2016 al Uniunii Europene (în continuare Regulamentul GPD) precum şi a Legii CXII. Din 2011 (în continuare Legea Infotv.).